Pagina's

woensdag 29 augustus 2012

Naturisme - Definitie - Verschil met nudisme - Naturisme en christenen - Naturisme en kinderen - Mijn levensmotto - Enige tips over locaties waar men naturistisch lan levenPlease see my new blogspot about Naturism:

http://naturisme-naturism.blogspot.nl/

Click on:


Naturisme


See you!

Naked greetings from

Abraham.

*******************************************************

Mijn kleed, dat is het water,
mijn schoeisel is het zand,
mijn hoed de hoge hemel
het wereldruim mijn land.

Zo ben ik als de vissen,
de vogels in het groen,
zo ben ik als de mensen,
wat ze zijn of doen.

Heeft scheiding tussen mensen
wel reden van bestaan?
Of is het als mijn jasje:
dun sofje, enkel waan?


......................................................................................................................................

Hello you!

Welcome on my blogspot about Naturism.

Please, let me tell you why I, Abraham, living in Holland, love the lifestyle of

naturism
Naturist Abraham

I love being without clothing, because it is very freeing in many aspects. I am myself just as I am. Nothing to be ashamed of. I have nothing to hide. I am no more and no less than others.To be as we are shapen shows: I am shapen to be the one I am.
The experience of Naturism shows that everybody is equal. Not: clothes are making us better, but our inner way of life full of love, respect and justice makes us better.

Naturism shows one is comfortable with one-self and ones body.

Naturism goes beyond social status.
Naturism shows that you are comfortable with others when interacting with other naturists.

***************************************************************


What is

naturism

(In German: FKK, in Fench: Naturisme) ?


It views all humans as being created equal.
Naturism respects others, regardless of sex, sexuality, race, religion, creed or other differences.
Naturism believes in the dignity of a human being and equal rights for all.
Naturism considers nudity as being natural and respects both our own and others’ bodies as they are.
Naturismt is a social nude culture, which includes pure life forms and respect for nature.
Mankind and nature/environment is a whole.
Everybody is equal: nature in nature; no more no less.

*************************************************************************
Born as Naturist

I am born as a Naturist, like everybody is!


Still living as Naturist nowadays

I am still living as Naturist nowadays.
Why not?

(At the picture you see me swimming in "Le Lac de Castillon de Provence" east from Castellane. In this Lake is a naturist part.)


Naturism includes LOVE

I like to be a trustful creation, living in love with the nature, others and myself.

*************************************************************************

Selon la définition adoptée par le XIVe Congrès international de la Fédération naturiste internationale (INF-FNI, Agde, 1974), le naturisme est:

« une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, ayant pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l’environnement. »

En effet, la nudité collective, dans un cadre familial et sain, où toutes les générations se côtoient, est synonyme de liberté et de plaisir pour les naturistes, qui cherchent à vivre au calme, immergés dans une nature préservée.
Toutefois, cette nudité (nudisme) n’est qu’une des composantes du naturisme : la dimension sociale, de respect d’autrui, de tolérance et de convivialité sont très importants.
Le naturisme permet notamment à certaines personnes complexées ou handicapées de se sentir à l’aise et de mieux accepter leur corps, et le regard des autres.
L’éthique naturiste est également caractérisée par le respect de l’environnement. Certains naturistes parlent de « nudité intérieure » pour désigner les bienfaits apportés au psychisme par la pratique naturiste.

Un film très beau du naturisme est un film de "Vivre Nu" nommé: "A la recherche du paradis perdu". C'est un film de Robert Salis, où ma conception de la vie est clairement exprimé.

Liberté, fraternité, egalité!

****************************************************************

Definitie van NaturismeHet naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur; het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.
Internationale Naturisten Federatie, Agde, 1974.

Naturisme wordt dus gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Tot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd:

Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven.

Uit beide bovenstaande definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid.
Het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie.

De bakermat


Men kan het naturisme zien als een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden.
Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar.
Hetzelfde argument dus, dat ook bij schooluniformen gebruikt werd.

Uit het Victoriaanse Engeland (1837 tot 1901), waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren rijkelui die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden.

Ook in het Wilhelmische Duitsland (1888 tot 1918) werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd.
Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" de burgerij te veel choqueerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen.
Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.

***************************************************************


Het verschil tussen nudisme en naturismeWat is Nudisme?

Nudisme is een onderdeel van naturisme.
Nudisten zijn mensen die graag zonder kleren rondlopen, zonnen, zwemmen, sporten, soms in het bijzijn van andere nudisten, maar ook thuis.


Nudisme

...........................................................................................................................................

Wat is Naturisme?

Naturisten zijn nudisten, maar ook meer dan dat.
Het verschil tussen nudisme en naturisme is dat naturisme veel dieper zit.
Naturisten willen graag in overeenstemming leven met de natuur en de omgeving.Een naturist is graag één met de Natuur

Naturisme is een levensfilosofie, waarbij men streeft naar een leven in harmonie met de natuur.

Het aanvaarden van onze eigen naaktheid helpt ons bij het integreren in de natuur.


Adoration of the Nature


Daarbij hoort ook het samen naakt zijn.

Naturisme is een levenstijl waarbij respect voor jezelf, respect voor de natuur en respect voor anderen voorop staat. Het aanwezig zijn van afkeer over onvolkomenheden aan het lichaam van een ander is ondenkbaar bij een echte naturist. Hij accepteert en respecteert de medemens als een onderdeel van de natuur.

Het gezamenlijk naakt zijn zorgt, dank-zij het wederzijds respecteren van het lichaam en de persoon die het vertegenwoordigt, voor een ware vrijheidsbeleving.

Naakt zijn we allemaal gelijkwaardig, dik en dun, groot en klein, man en vrouw, oud en jong.

Met mij ervaren velen het naturisme als een loskomen van het drukke ingeblikte leven en als een ontspanning van geest en lichaam.

Het schaamtegevoel waar zoveel mensen last van hebben, en dat ons veelal door de opvoeding en/of de godsdienst is aangeleerd, zetten naturisten van zich af.

Zo genieten ze des te meer van de wijdse natuur en het leven hierin:


Freedom

VRIJHEID - BLIJHEID!

Leven als naturist: ZO VRIJ ALS EEN VIS IN HET WATER !


Zon, zee en zindering
Zie: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XWWDTY-880c

(Deze video is opgenomen op het naturistenstrand van het prachtige, rustige Griekse eiland
Skiros (Skyros), midden in de Aegeïsche Zee (Aegean Sea) van Griekenland (Greece).
Dit naturistenstrand is ten Oosten van het gelijknamige stadje Skiros, dat boven op de rots gelegen is, waarop ooit Achilles woonde. De naam van het naturistenstrand is: 'Tou Papa to Homa', net ten zuiden van het gehucht Magazía. Er is daar grof zand. Het is er rustig en schoon. Er is ook een grot en enkele klimrotsen. Het strand wordt alleen door naturisten bezocht. Het water is zeer helder. Men kan de zee-anemonen zien.)The naturist-beach on the island of Skyros, Greece


The rocks at the naturist-beach of Skyros


(Hoe kan men op Skiros komen? Dat kan via een veerboot, die van Kimi komt op het eiland Evia. In Kimi kan men komen met een rechstreekse busverbinding uit Athene (Liossions station).
De veerboot gaat eenmaal per dag (meestal 17.30 uur), in het zomerseizoen tweemaal per dag. Bij aankomst op Skyros wordt men verwelkomd door muziek in de haven van Linaria. Vandaaruit gaat een bus naar Skyros-dorp.
Vanaf Schiphol gaat er iedere Donderdag van April tot November een Transavia-vliegtuig naar Skyros (HV221; terug HV222). Om een stoel te boeken kan men dit doen via Ross Holidays: 0031 24 642 48 48. Email: info@rossholidays.nl
Op woensdagen en zaterdagen kan men ook met Olympic Airlines naar Skyros vliegen vanaf Athene. Zie: http://www.olympicairlines.com/ )


*********************************************************************


Symbol of Naturism

What is naturism ?


Naturism views all humans as being created equal.
Naturism respects others, regardless of sex, sexuality, race, religion, creed or other differences.
Naturism believes in the dignity of a human being and equal rights for all.
Naturism considers nudity as being natural and respects both our own and others’ bodies as they are.


Love for our bodies

This idea had many supporters in the 19th century and from this thought the nude movement started. One should cultivate his/her body and live a healthy life. You should not be ashamed of your body:
Nudity is normal;
Nudity is beautiful.
There is no shame in nudity.


Naturism is a social nude culture, which includes pure life-forms and -respect for nature.

Naturism is not only a question of being naked to sunbathe, but rather the freedom to be able to be without clothes when you have the opportunity, both indoors and outdoors, especially in nature.
Man and nature/environment is a whole.


Naturism-art: "Lovely Nature" symbolises our unity with mother Nature

(This picture was taken at the beach of Euronat / Sur la plage d' Euronat)Unity of mother - child - nature

*********************************************************************************************


My opinion about Naturism


Who is putting blankets over nice flowers?
Only the human being.
What a sin!
The body is good and can be used good. So why being ashamed for your own body? Don't you trust yourself? Be strong and make a good decision between good and evil.
You can use a knife with a good aim or a bad. So also your body.

"Nature in nature" is the normal way of a good life!

So: don't be shy, but take off your clothes!


Be nude, be happy!

...........................................................................................................................................

"What spirit is so empty and blind,
that it cannot recognise the fact,
that the foot is more noble than the shoe,
and skin more beautiful than the garment,
with which it is clothed?"

Michelangelo

************************************************************************


Naturisme en Christen-zijn is geen tegenstrijdigheidHet verwijt van vele niet-naturistische christenen is, dat wij de zonde miskennen. Dit is doorgaans gebaseerd op hùn uitleg van Genesis 3. Zij menen dat de Bijbel tijdsbepalend is en dat na Genesis 3: 15 de naaktheid verboden zonde is.

De Bijbel geeft echter zelf aan een symbolisch boek te zijn, dat ons wil wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid om op een goede manier van leven. Dat is mogelijk, dank zij de goede God, Die nog steeds onze kracht ten goede wil zijn, zoals we kunnen zien in Jezus Christus.

Daarom volgt hier mìjn kijk op Genesis 3:

Geslepen naaktheidWat vertelt Genesis 3 ons over “naaktheid”? (met name de verzen 7 en 21)

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt (עירמם eerumiem van aaram = listig-, slim-, sluw-zijn, van slechte natuur) waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.

21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.
De mens is geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis. Hij lijkt op God, kan liefhebben en spreken en heeft zijn eigen ver-antwoordelijk-heid. De mens kan, net als God, kiezen. God creëert de mens Adam en Eva als kroon op Zijn schepping, met als allermooiste natuurwezen: de vrouw. Beiden zijn naakt, maar zij schamen zich niet voor hun naaktheid. Er is geen bedekking! Ze zijn
niet vreemd voor elkaar. Alles is goed. Zéér goed zelfs. Telkens lezen we aan het einde van een scheppingsdag: het was goed, maar wanneer God het naakte mensenpaar heeft geschapen lezen we: en zie het was ZEER GOED!


Maar, als we om ons heen kijken, zien we: "en zie vele dingen zijn slecht", soms zelfs ZEER SLECHT! En als we eerlijk zijn, ontwaren we dat ook wel in ons ZELF! Hoe kómt dat nou? - Heeft Gód dan zoveel slechts de wereld in gebracht? - Moeten we ons maar onderwerpen aan de grillen en grollen van de HERE God? Zo wordt in vele religies beleden en geleefd. - Òf is die mens ZELF verantwoordelijk voor dat binnenkomen van het slechte deze wereld in? Dat geloven Joden en christenen. Althans als ze zich houden aan wat de Bijbel, Gods Woord, ons vertelt. De mens heeft daar een éígen verantwoordelijkheid en door verkeerde keuzes van de mens komt het slechte de wereld binnen.


We weten, dat, wil je een mens góéd begrijpen, dan moet je zijn wordingsgeschiedenis kennen. - Wat heeft de mens gemaakt tot wie die is? -
Hoe leefde ie met andere mensen samen? - En hoe met God? Dat geldt voor individuen, maar ook voor de mensen in het algemeen. Adam en Eva staan voor de mensen in het algemeen. De bijbelschrijver vertelt: De mens is met liefde door God uit aarde geboetseerd en hij wordt levend door de levensadem van de Eeuwiglevende God. Het kwaad zit niet in de mens ingebakken, maar is in de wereld gekomen doordat mensen hun vrijheid misbruiken en verkeerd kiezen.

Zonde is geen doem, geen noodlot, niet aangeboren, zoals in allerlei religies beleden en beleefd wordt en helaas soms ook binnen het christendom. Nee: zonde is een dáád, een kéúze! Je kunt ervoor kiezen het door God gestelde doel te missen! Nl. als je kiest tegen de inhoud van Gods Naam: “de er

WEZENDE

.

Dus als je kiest vóór Hem, wil je er WEZEN voor God, je naaste (incl. de natuur) en jezelf.

Kies je voor het alleen maar willen HEBBEN, i.p.v. alles (ook het HEBBEN) te gebruiken voor het er WEZEN voor God en de naaste en heel Zijn schepping, dan leef je niet volgens je oorsprong.

Een paar voorbeelden: Je kan kiezen voor gemak en comfort en mobiliteit. Èn je kan kiezen voor duurzaamheid en een schoner milieu. Je kan ervoor kiezen niets te doen als je ziet dat de rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld is. Èn je kan kiezen voor producten uit eerlijke handel. Je kan ervoor kiezen in een conflict naar de ander te wijzen, die niet deugt. Èn je kan kijken welke stap je zelf kunt zetten, weg uit de verbittering en de teleurstelling. Enz., enz.

De Bijbel verzet zich tegen de gedachte dat een mens niks kan doen tegen het kwaad in de wereld en in zijn eigen leven. De mens kan kiezen, want God is positief met de mens verbonden door Zijn levensadem, Zijn Geest, ook na Genesis 3!

Hij brengt de mens in die prachtige tuin en geeft hem een opdracht. Ook dat is kenmerkend voor dit wordingsverhaal van de mens: die
opdracht. Je hoort er de tora al in doorklinken, m.n. de 10 woorden, de 10 leefregels, als God al scheppende tot 10x toe spreekt (je kan het op je vìngers uitrekenen). Het gaat om: grenzen, richting, goed leven samen. De opdracht is: de tuin bewerken en bewaren en niet eten van de boom van de kennis van het goede en van het kwade in het midden van de tuin.

- Waarom staat die boom daar eigenlijk? - Is het om de mens te testen, of zelfs te pesten, in verleiding te brengen? Zo fluistert
de sláng dat de vrouw in, en dáármee begint de vervreemding. Maar zo IS het niet: De bomen van het leven èn de boom van de kennis van het goede en het kwade verwijzen naar hoe het met de mens gesteld is. Wáár zijn hart naar uitgaat. De mens heeft een bewustzijn, de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. In die zin onderscheidt hij zich van de dieren. En de levensboom verwijst naar het thema van het onsterfelijke “er wezen”, waaraan Gods NAAM verbonden is. En die boom van de kennis van het goede en het kwade brengt God voor de mens
grens en richting aan, net zoals dat in de Tora gebeurt door de leefregels van God: “Gij zult niet…” Binnen die grens (van het leven in Gods Naam – het “er wezen voor”) is het leven goed en is er een diepe verbondenheid tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling, tussen de mens en de natuur.

Maar dan komt de slang. Hij staat symbool voor twijfel en verwarring, want at is er ook in het leven van de mens. Duivel = twijfel = tweeval! Dat gaat heel subtiel. De slang is slim en goed gebekt. Die slang stelt wat God doet allemaal als heel
erg voor. “- God heeft waarschijnlijk tegen jullie gezegd, dat je van alle bomen van de hof niet mag eten?! Tjonge, wat een pesterij
van God!” Zo wordt de hel wel voorgesteld: omringd zijn door heerlijke vruchten en nergens bij kunnen. En God doet dat omdat hij uiteindelijk bang is voor de mens. Bang dat de mens Zijn plaats zal innemen, Hem van de troon zal duwen. Dáárom wil hij de mens begrenzen en inperken met geboden en verboden. Dat fluistert de slang de vrouw in. En die gaat twijfelen. En ze wordt zelf ook een beetje bang voor God. De boom is inderdaad een lust voor het oog! Even aanlokkelijk als de gedachte, dat ze als God zullen zijn! De mens wil HEBBEN! En niet: zonder-meer er ZIJN, zoals God er IS. De zorgzame vrouw strekt haar hand uit, en eet, zónder dat de man haar beschermt en haar er van weerhoudt, wat zíjn opdracht is. Ook híj eet, en het kwaad is geschied: de twijfel en angst is gezaaid, schaamte en vervreemding is de oogst. De grens wordt overschreden en voorbij die grens gaapt een afgrond. Het paradijs raakt verloren en wordt onbereikbaar. Tenzij...

Tenzij God ingrijpt! Nadat Adam en Eva het gebod van God overtreden hadden, "ontdekten ze dat ze naakt waren". Het bijbelse woord, dat hier gebruikt wordt betekent niet zonder meer: bloot. Want bloot-zijn is niet zondig. Anders had God de mens niet naakt in het paradijs gezet. En anders zouden later profeten, die heel dicht bij God zijn, niet naakt profeteren (zoals bijv. Jesaja)… Zuivere naaktheid, zoals God bedoeld heeft in Zijn schepping is geen schande en geen zonde. Zij die in Christus zijn, zijn een nieuwe schepping en hoeven niet meer bang te zijn voor Gods straf op zonder Christus gedane overtredingen. Christus heeft hun straf uitgeboet en zondeschuld betaald. Hij zorgt voor hun nieuwe bestaan en zijnswijze. Zij zijn in Christus, die hun oude leven overwon en vernieuwde,
een paradijselijk wezen, gedreven door het WEZEN van God. Zij hoeven zich niet te schamen voor hun naaktheid. Integendeel! Zij zijn rein en leven onbevangen voor God, aanhankelijk aan God.

De zonde zit veel dieper dan het uiterlijk naakt-zijn of niet. Genesis 3 vers 7: "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten".

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor “naakt”: עירמם = eerumiem; van aaram, betekent: geslepenheid, listig-zijn, slim-zijn, sluw-zijn, van slechte imborst. Ze worden zich hun sléchte keuze bewust! De keuze voor het “hebben”, i.p.v. voor het “er zijn” – wat de NAAM is van God! En ze zijn nu niet net als God geworden, maar … ze zijn vervreemd van God … en dus ook van elkaar! Ze zijn hun onbevangenheid, hun reine van God ontvangen naaktheid kwijt! Het “er ZIJN voor elkaar” kwijt! En schuldig, begerig, zondig naakt geworden. Ze willen HEBBEN. Respectloos. En om zich niet langer aan elkaars zóndige blikken te hoeven blootstellen, hechten zij vijgenbladeren aaneen en maken zich schorten. De lichámelijke naaktheid was niet de zonde, zoals vaak abusievelijk gedacht wordt (ook in het Christendom), maar het overtreden van Gods gebód! Toen ontdekten ze hun innerlijke naaktheid voor God, hun sluwheid, hun slechte keuze, nl. voor het HEBBEN. Dáárom werden ze bevreesd en schaamden ze zich voor God en voor elkaar. Schaamte en vrees is dus een rechtstreeks gevolg van de zonde: het niet gehoorzaam zijn aan God. De mens bekleedde zich uit angst voor God en voor elkaar met vijgenbladeren.


- En nu? - Zijn we nu reddeloos verloren? Nee, want niet kwaadaardigheid, maar de adem van God BLIJFT het leven van de mensen bepalen, ook na Genesis 3!

God doet 3 dingen:

1) Hij zoekt ons op en vraagt: "- Adam (= mens), waar ben je?" - Mens, waar ben je? Hier zien we hoe God Zijn NAAM telkens weer waarmaakt: Hij IS er voor ons en voor héél Zijn schepping, óók als wij slecht-zijn en slecht-doen. Hij zoekt ons óp. Hij vraagt waar wij zijn, opdat wij er weer WEZEN zullen... De gelijkenissen van de verloren zoon en die van de goede Herder met het verloren schaap laten duidelijk zien met wát voor God wij te maken hebben: een God van liefde en vergeving, van bedekking van alle innerlijke sluwe, zondige naaktheid.

2) God belooft (Genesis 3: 15): "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." Het kwaad zal er voor zorgen, dat de hiel van de mens vermorzeld wordt, d.w.z. dat de mens niet kan gaan en staan in het paradijs, maar mank gaat. Maar Gód zal ervoor zorgen dat de kop van de slang (= duivel) vermorzeld wordt, d.w.z., dat het kwaad overwonnen wordt! - En wie denkt hier niet aan wat de Here Jezus Christus heeft gedaan op Golgotha, toen Hij duivel en dood versloeg en met Pasen Zijn heerlijke triomftocht begon? Hij koos voor het er-ZIJN, Tegen het HEBBEN in. En werd nochtans door kwaadaardige mensen gekruisigd en gedood, beladen met onze hebberigheid. Hij vervulde dát waar al de offeranden waarvan we lezen in de Tora, naar heenwezen. En Hij vervulde al de profetieën in de Tenach aangaande de komende verlossing uit zóndige naaktheid. Hij, de Boom des Levens, móést lijden en sterven (Lucas 24 de verzen 26 en 44), om aldus te zorgen voor onze innerlijke reinheid en ons het Paradijs terug te brengen.


3) God zorgt voor een heel bijzondere, nl. dúúrzame, reine bekleding, van verzoening en vernieuwing; een bedekking van onze geslepen-zóndige innerlijke naaktheid, een bedekking van onze schaamte en vrees, met de reinheid en de heiligheid van de Here Jezus Christus. God zorgt voor dierenvellen van gesláchte dieren, heenwijzend naar het Paaslam Jezus Christus, waardoor wij héílig leven.


Adam geeft Eva de schuld en Eva geeft vervolgens de slang de schuld. En zo willen ze hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen. Maar ze zijn zélf schuldig! Wat een liefdevolle reactie van God volgt er desondanks! De mens bekleedde zich uit ángst voor God, maar God bekleedde de mens uit liefde met Zijn verzoening en vernieuwing. Dieren moesten vóórlopig als teken van Gods verzoeningsoffer dienen voor de zonde die de mens begaan had als heenwijzing naar het offer van Jezus Christus. Hij is de Enige die de gebroken relatie tussen God en mens weer kon herstellen, als de tweede Adam, Die volkomen goede keuze’s maakte. Ook al kostte Hem dat Zijn leven. Jezus Christus is de volmaakt Rechtvaardige, Die naakt aan het kruis kwam te hangen, is beladen met onze slúwe naaktheid, n ondergaat dáárdoor en daarvoor Gods straf, opdat wij een nieuwe góddelijk-naakte schepping zouden zijn vol zuiverheid en het Paradijs terug kan komen en wij leven zonder sluwheid en zonder schaamte en vréés.

Dankzij het verzoeningsvolle offer, dat de Here Jezus voor ons heeft gebracht, is het weer goed gekomen tussen God en ons en ons en God! Allen, die Hem aangenomen hebben, zijn kinderen van God (Johannes 1), bekleed met Zijn onschuld en naakte onbevangenheid. Gods liefde bedekt alle dingen! Wie in Christus is, is een nieuwe schepping! In Christus, d.w.z. wie zich laat inlijven in Zijn werk. Dan ben je niet langer zóndig naakt, maar weer oprecht, onbevangen, naakt! Niet meer vervreemd van God en van elkaar, maar je BENT er weer, paradijselijk, voor God en voor elkaar, en voor heel Gods schepping!

Nee: Ons lot staat niet in de sterren geschreven. We zijn geen speelbal van de duivel of noodlotsmachten, Maar een ver-antwoord-elijk wezen, dat ook nu antwoord kan en zal geven op Gods roepstem aan uw, jouw en mijn adres: “Adam, waar ben je?

Ons past dan te zeggen, net als die ene moordenaar aan het kruis, tegen de Here Jezus: “Here, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn!” Om dan uit Zijn mond te mogen horen:

“Heden zult gij mét Mij in het Paradijs zijn!”

(Lucas 23 de verzen 42 en 43).

Naturist Abraham.


The Paradise is not only in the future, but already NOW!!!, nl. in our unity with God.

*****************************************************************************************************

Michelangelo Merisi da Caravaggio - Madonna and child with a serpent
Michelangelo Merisi da Caravaggio, (1571 – 1610) Madonna and Child with St. Anne (Madonna dei Palafrenieri). Oil on canvas, c. 1610 292 cm × 211 cm (115 in × 83 in) in Galleria Borghese, Rome, Italy.


Dit schilderij van Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610), een Italiaanse Barokkunstenaar, beeldt mijn levensprincipe uit:

Jezus Christus is de Tweede Adam (volledig gaaf, vandaar naakt), die de duivelse slang vermorzelt.
Hij maakt, diegene, die één is met Hem, terug een Paradijselijke mens, nl. de eerste Adam, zoals God de mens bedoeld heeft.

Zoals de apostel Paulus schrijft: "Wie in Christus is, is een nieuwe schepping!"

De vrouw links is Maria, de moeder van Jezus.
Op dit schilderij leert María Jezus lopen. Hierin zien we Jezus' mensheid.

Zijn godheid zien we aan Zijn naaktheid en in het feit, dat Hij de satan verslaat.
Ook dat laatste leert Hem N.B.: María! Zij mag de Messias voortbrengen en onderwijzen. Zo werkt Maria mee aan de verlossing.

De vrouw rechts is: Anna, de moeder van Maria.
De geslachten zien uit naar HET zaad van Adam, waardoor de redding komt: Jezus Christus.
Vandaar Jezus' geslachtsdeel in dezelfde riching als Jezus' voet, die satans kop vermorzelt!

HIJ is HET zaad, waardoor wij, die in Zijn naam de slang vertrappen, de nieuwe herschapen (paradijselijke = naturistische) mens zijn!

Daarom zijn er op grond van genade-recht: christen-naturisten.

***************************************************************


The painting above “Madonna with the serpent” from Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610, an Italian baroque artist), shows my principal of life:

Jesus Christ is the second Adam, who crushis the diabolic snake.
He restores the one, who is unified with Him, to a paradisiacal human being, namely the first Adam, as God intended the human being to be.

The apostle Paul writes: "He/she who is in Christ is a new creation!"

The woman at the left is Maria, the mother of Jesus.
María teaches Jesus to walk. Here we see Jesus’ human nature.

We see Jesus' Godly nature in His nakedness and in the fact, that He destroys the satan.
Also thís María teaches Him! She may generate the Messiah and teach Him! So she cooperates with Him to the salvation.

The woman at the right is: Anna, the mother of Maria. The generations are looking forward towards THE seed (Genesis 3: 16), through which the salvations comes: Jesus Christ. That ‘s the reason why Jesus’ penis is in the same direction as His foot, that crushes the satans head!

Jesus is THE seed, by which means we, who, one with Him, crush in His name the serpent, are the new re-shapen (paradisal = naturist) human being.
For that reason there are based on grace-justice: christian-naturists.

***************************************************************

For that reason Jesus was NUDE at the cross:Benvenuto Cellini
Made by Benvenuto Cellini .

***************************************************************

Miskennen wij de zonde?

Een uitstekend artikel over het naturistchristen-zijn schreef de op 21 januari 2013 overleden naturist-christen de heer Piet Duijst in 1955 in "Zon en Leven" onder de titel "Miskennen wij de zonde?":Piet Duijst - Miskennen wij de zonde? Eerste blad

Piet Duijst - Miskennen wij de zonde? Tweede blad

Piet Duijst - Miskennen wij de zonde? Derde blad

Het verwijt van andere niet-naturistische christenen, dat wij de zonde miskennen, is doorgaans gebaseerd op hùn uitleg van Genesis 3. Zij menen dat de Bijbel tijdsbepalend is en dat na Genesis 3: 15 de naaktheid verboden zonde is.
De Bijbel is echter een symbolisch boek, dat ons wil wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid jegens de goede manier van leven, die mogelijk is, dank zij God, zoals we kunnen zien in Jezus Christus.
Daarom volgt hier mìjn kijk op Genesis 3:

Geslepen naaktheid


Wat vertelt Genesis 3 ons over “naaktheid”? (met name de verzen 7 en 21)
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij
naakt (עירמם eerumiem van aaram = listig-, slim-, sluw-zijn, van slechte
natuur) waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen
en bekleedde hen daarmede.

De mens is geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis. Hij lijkt op God, kan
liefhebben en spreken en heeft een eigen verantwoordelijkheid. De mens kan,
net als God, kiezen. God creëert de mens Adam en Eva als kroon op Zijn
schepping, met als allermooiste natuurwezen: de vrouw. Beiden zijn naakt,
maar zij schamen zich niet voor hun naaktheid. Er is geen bedekking! Ze zijn
niet vreemd voor elkaar. Alles is goed. Zéér goed zelfs. Telkens lezen we
aan het einde van een scheppingsdag: het was goed, maar wanneer God het
(naakte) mensenpaar heeft geschapen lezen we: en zie het was ZEER GOED!

Maar, als we om ons heen kijken, zien we: "en zie vele dingen zijn slecht",
soms zelfs ZEER SLECHT! En als we eerlijk zijn, ontwaren we dat ook wel in
ons ZELF! Hoe kómt dat nou? - Heeft Gód dan zoveel slechts de wereld in
gebracht? - Moeten we ons maar onderwerpen aan de grillen en grollen van de
HERE God? Zo wordt in vele religies beleden en geleefd. - Of is die mens
ZELF verantwoordelijk voor dat binnenkomen van het slechte deze wereld in?

Dat geloven Joden en christenen. Althans als ze zich houden aan wat de
Bijbel, Gods Woord, ons vertelt. De mens heeft daar een éígen
verantwoordelijkheid en door verkeerde keuzes van de mens komt het slechte
de wereld binnen.

We weten, dat, wil je een mens góéd begrijpen, dan moet je zijn
wordingsgeschiedenis kennen. - Wat heeft de mens gemaakt tot wie die is? -
Hoe leefde ie met andere mensen samen? - En hoe met God? Dat geldt voor
individuen, maar ook voor de mensen in het algemeen. Adam en Eva staan voor
de mensen in het algemeen. De bijbelschrijver vertelt: De mens is met liefde
door God uit aarde geboetseerd en hij wordt levend door de levensadem van de
Eeuwiglevende God. Het kwaad zit niet in de mens ingebakken, maar is in de
wereld gekomen doordat mensen hun vrijheid misbruiken en verkeerd kiezen.
Zonde is geen doem, geen noodlot, niet aangeboren, zoals in allerlei
religies beleden en beleefd wordt en helaas soms ook binnen het christendom.

Nee: zonde is een dáád, een kéúze! Je kunt ervoor kiezen! Nl.
als je kiest tegen de inhoud van Gods Naam: “de er WEZENDE”.

Dus als je kiest voor Hem, wil je er WEZEN voor God, je naaste (incl. de natuur) en jezelf.
Kies je voor het alleen maar willen HEBBEN, i.p.v. alles (ook het HEBBEN) te
gebruiken voor het er WEZEN voor God en de naaste en heel Zijn schepping,
dan leef je niet volgens je oorsprong.
Een paar voorbeelden: Je kan kiezen voor gemak en comfort en mobiliteit. En
je kan kiezen voor duurzaamheid en een schoner milieu. Je kan ervoor kiezen
niets te doen als je ziet dat de rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld is.
En je kan kiezen voor producten uit eerlijke handel. Je kan ervoor kiezen in
een conflict naar de ander te wijzen, die niet deugt. En je kan kijken welke
stap je zelf kunt zetten, weg uit de verbittering en de teleurstelling.
Enz., enz.

De Bijbel verzet zich tegen de gedachte dat een mens niks kan
doen tegen het kwaad in de wereld en in zijn eigen leven. De mens kan kiezen,
want God is positief met de mens verbonden door Zijn levensadem, Zijn Geest,
ook na Genesis 3! Hij brengt de mens in die prachtige tuin en geeft hem een
opdracht. Ook dat is kenmerkend voor dit wordingsverhaal van de mens: die
opdracht. Je hoort er de tora al in doorklinken, m.n. de 10 woorden, de 10
leefregels, als God al scheppende tot 10x toe spreekt. Het gaat om: grenzen,
richting, goed leven samen. De opdracht is: de tuin bewerken en bewaren en
niet eten van de boom van de kennis van het goede en van het kwade in het
midden van de tuin.

- Maar waarom staat die boom daar eigenlijk? - Is het om
de mens te testen of zelfs te pesten, in verleiding te brengen? Zo fluistert
de sláng dat de vrouw in, en dáármee begint de vervreemding. Maar zo IS het
niet: De bomen van het leven èn de boom van de kennis van het goede en het kwade
verwijzen naar hoe het met de mens gesteld is. Wáár zijn hart naar uitgaat.
De mens heeft een bewustzijn, de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. In
die zin onderscheidt hij zich van de dieren. En de levensboom verwijst naar
het thema van het onsterfelijke “er wezen”, waaraan Gods NAAM verbonden is.
En die boom van de kennis van het goede en het kwade brengt God voor de mens
grens en richting aan, net zoals dat in de Tora gebeurt door de leefregels
van God: “Gij zult niet…” Binnen die grens (van het leven in Gods Naam – het
“er wezen voor”) is het leven goed en is er een diepe verbondenheid tussen
God en de mensen, tussen de mensen onderling, tussen de mens en de natuur.

Maar dan komt de slang. Hij staat symbool voor twijfel en verwarring, want
dat is er ook in het leven van de mens. Duivel = twijfel = tweeval! Dat gaat
heel subtiel. De slang is slim en goed gebekt. Die slang stelt wat God doet
allemaal als heel erg voor. “- God heeft waarschijnlijk tegen jullie gezegd,
dat je van alle bomen van de hof niet mag eten?! Tjonge, wat een pesterij
van God!” Zo wordt de hel wel voorgesteld: omringd zijn door heerlijke
vruchten en nergens bij kunnen. En God doet dat omdat hij uiteindelijk bang
is voor de mens. Bang dat de mens Zijn plaats zal innemen, Hem van de troon
zal duwen. Dáárom wil hij de mens begrenzen en inperken met geboden en
verboden. Dat fluistert de slang de vrouw in. En die gaat twijfelen. En ze
wordt zelf ook een beetje bang voor God. De boom is inderdaad een lust voor
het oog! Even aanlokkelijk als de gedachte, dat ze als God zullen zijn! De
mens wil HEBBEN! En niet: zonder-meer er ZIJN, zoals God er IS. De zorgzame
vrouw strekt haar hand uit, en eet, zónder dat de man haar beschermt en haar
er van weerhoudt, wat zíjn opdracht is. Ook híj eet, en het kwaad is
geschied: de twijfel en angst is gezaaid, schaamte en vervreemding is de
oogst. De grens wordt overschreden en voorbij die grens gaapt een afgrond.
Het paradijs raakt verloren en wordt onbereikbaar.

Tenzij… Tenzij God ingrijpt!
Nadat Adam en Eva het gebod van God overtreden hadden, "ontdekten ze dat ze
naakt waren". Het bijbelse woord, dat hier gebruikt wordt betekent niet
zonder meer: bloot. Want bloot-zijn is niet zondig. Anders had God de mens
niet naakt in het paradijs gezet. En anders zouden later profeten, die heel
dicht bij God zijn, niet naakt profeteren (zoals bijv. Jesaja)… Zuivere naaktheid, zoals God
bedoeld heeft in Zijn schepping is geen schande en geen zonde. Zij die in
Christus zijn, zijn een nieuwe schepping en hoeven niet meer bang te zijn
voor Gods straf op zonder Christus gedane overtredingen. Christus heeft hun
straf uitgeboet en zondeschuld betaald. Hij zorgt voor hun nieuwe bestaan en
zijnswijze. Zij zijn in Christus, die hun oude leven overwon en vernieuwde,
een paradijselijk wezen, gedreven door het WEZEN van God. Zij hoeven
zich niet te schamen voor hun naaktheid. Integendeel! Zij zijn rein en leven
onbevangen voor God, aanhankelijk aan God.

De zonde zit veel dieper dan het uiterlijk naakt-zijn of niet. Genesis 3
vers 7: "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt
waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten".

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor “naakt”: עירמם = eerumiem; van
aaram, betekent: geslepenheid, listig-zijn, slim-zijn, sluw-zijn, van
slechte imborst. Ze worden zich hun sléchte keuze bewust! De keuze voor het
“hebben”, i.p.v. voor het “er zijn” – wat de NAAM is van God! En ze zijn nu
niet net als God geworden, maar … ze zijn vervreemd van God … en dus ook van
elkaar! Ze zijn hun onbevangenheid, hun reine van God ontvangen naaktheid kwijt! Het
“er ZIJN voor elkaar” kwijt! En schuldig, begerig, zondig naakt geworden. Ze
willen HEBBEN. Respectloos. En om zich niet langer aan elkaars zóndige
blikken te hoeven blootstellen, hechten zij vijgenbladeren aaneen en maken
zich schorten. De lichámelijke naaktheid was niet de zonde, zoals vaak
abusievelijk gedacht wordt (ook in het Christendom), maar het overtreden van
Gods gebód! Toen ontdekten ze hun innerlijke naaktheid voor God, hun
sluwheid, hun slechte keuze, nl. voor het HEBBEN. Dáárom werden ze bevreesd
en schaamden ze zich voor God en voor elkaar. Schaamte en vrees is dus een
rechtstreeks gevolg van de zonde: het niet gehoorzaam zijn aan God. De mens
bekleedde zich uit angst voor God en voor elkaar met vijgenbladeren.

- En nu? - Zijn we nu reddeloos verloren? Nee, want niet kwaadaardigheid,
maar de adem van God BLIJFT het leven van de mensen bepalen, ook na Genesis
3!

God doet 3 dingen:

1) Hij zoekt ons op en vraagt: "- Adam,
waar ben je?" - Mens, waar ben je? Hier zien we hoe God Zijn NAAM telkens
weer waarmaakt: Hij IS er voor ons en voor héél Zijn schepping, óók als wij
slecht-zijn en slecht-doen. Hij zoekt ons óp. Hij vraagt waar wij zijn,
opdat wij er weer WEZEN zullen... De gelijkenissen van de verloren zoon en
die van de goede Herder met het verloren schaap laten duidelijk zien met wát
voor God wij te maken hebben: een God van liefde en vergeving, van bedekking
van alle innerlijke sluwe, zondige naaktheid.

2) God belooft (Genesis 3: 15): "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en
gij zult het de hiel vermorzelen." Het kwaad zal er voor zorgen, dat de hiel
van de mens vermorzeld wordt, d.w.z. dat de mens niet kan gaan en staan in
het paradijs, maar mank gaat. Maar Gód zal ervoor zorgen dat de kop van de
slang vermorzeld wordt, d.w.z., dat het kwaad overwonnen wordt! - En wie
denkt hier niet aan wat de Here Jezus Christus heeft gedaan op Golgotha,
toen Hij duivel en dood versloeg en met Pasen Zijn heerlijke triomftocht
begon? Hij koos voor het er-ZIJN, Tegen het HEBBEN in. En werd nochtans
gekruisigd en gedood, beladen met onze hebberigheid. Hij vervulde dát
waar al de offeranden waarvan we lezen in de Tora, naar heenwezen. En Hij
vervulde al de profetieën in de Tenach aangaande de komende verlossing uit
zóndige naaktheid. Hij, de Boom des Levens, móést lijden en sterven (Lucas
24 de verzen 26 en 44), om aldus te zorgen voor onze innerlijke reinheid en
ons het Paradijs terug te brengen.

3) God zorgt voor een heel bjizondere, nl. dúúrzame, reine
bekleding, van verzoening en vernieuwing; een bedekking van onze geslepen-zóndige
innerlijke naaktheid, een bedekking van onze schaamte en vrees, met de
reinheid en de heiligheid van de Here Jezus Christus. God zorgt voor
dierenvellen van gesláchte dieren, heenwijzend naar het Paaslam Jezus
Christus, waardoor wij héílig leven.

Adam geeft Eva de schuld en Eva geeft vervolgens de slang de schuld. En
zo willen ze hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen. Maar ze zijn zélf
schuldig! Wat een liefdevolle reactie van God volgt er desondanks! De mens
bekleedde zich uit ángst voor God, maar God bekleedde de mens uit liefde met
Zijn verzoening en vernieuwing. Dieren moesten voorlopig als teken van Gods
verzoeningsoffer dienen voor de zonde die de mens begaan had als heenwijzing
naar het offer van Jezus Christus. Hij is de Enige die de gebroken relatie
tussen God en mens weer kon herstellen, als de tweede Adam, Die volkomen
goede keuze’s maakte. Ook al kostte Hem dat Zijn leven. Hij de volmaakt
Rechtvaardige, Die naakt aan het kruis kwam te hangen, is beladen met onze
slúwe naaktheid, en ondergaat dáárdoor en daarvoor Gods straf, opdat wij een
nieuwe góddelijk-naakte schepping zouden zijn vol zuiverheid en het Paradijs
terug kan komen en wij leven zonder sluwheid en zonder schaamte en vréés.

Dankzij het verzoeningsvolle offer, dat de Here Jezus voor ons heeft
gebracht, is het weer goed gekomen tussen God en ons en ons en God! Allen,
die Hem aangenomen hebben, zijn kinderen van God, bekleed met Zijn onschuld
en naakte onbevangenheid. Gods liefde bedekt alle dingen!
Wie in Christus is, is een nieuwe schepping! In Christus, d.w.z. wie zich
laat inlijven in Zijn werk. Dan ben je niet langer zóndig naakt, maar weer
oprecht, onbevangen, naakt! Niet meer vervreemd van God en van elkaar, maar
je BENT er weer, paradijselijk, voor God en voor elkaar, en voor heel Gods
schepping!

Nee: Ons lot staat niet in de sterren geschreven. We zijn geen speelbal van
de duivel of noodlotsmachten, Maar een ver-antwoordelijk wezen, dat ook nu
antwoord kan en zal geven op Gods roepstem aan uw, jouw en mijn adres:
“Adam, waar ben je?”

Ons past dan te zeggen, net als die ene moordenaar aan
het kruis, tegen de Here Jezus: “Here, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk
zult gekomen zijn!” Om dan uit Zijn mond te mogen horen:
“Heden zult gij mét Mij in het Paradijs zijn!” (Lucas 23 de verzen 42 en 43).

Naturist Abraham.


Adoration
In adoration because of all the fine nature-in-nature experiences

The Paradise is not only in the future, but already NOW!!!, nl.in our unity in God.

*****************************************************************

"Waarom zouden wij ons voor onze menselijke vormen schamen
als God Zich niet geschaamd heeft de mensen aldus te scheppen?!"

Paus Clemens van Alexandrië.Jonge vrouw met Bijbel

Naturisme en de Bijbel zijn twee vrienden zijn!

Naturism and the Bible are two friends!The body is good

The body is good. Shame is perverted.

Sin can only be in your minds: within clothes and without clothes.

Just live as God created you!
In your nature-cloth!
Nothing wrong with that.

......................................................................................................................

Voor verdere goede informatie over het het naturistchristen-zijn:, zie o.a.:

http://www.ganeden.nl/
http://ganedengallery.blogspot.nl/2007/09/naakt-dopen.html
http://www.oocities.org/strandloper2003/indexA.html
http://christennaturistensites.jouwpagina.nl/
http://sites.google.com/site/aroemiem/home
http://ariel-zebulon.jouwpagina.nl/
http://ganedengallery.blogspot.com/search/label/Bijbelse%20spreuken
http://www.robkalmeijer.nl/naturisme/Naturisme_en_bijbel/bijbel.htm
http://janstemerdink.wordpress.com/2013/02/25/de-schoonheid-van-het-naturisme/

For good articles in English about being naturistchristian, please, see:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_naturism"
http://www.search.com/reference/Christian_naturism
http://www.naturist-christians.org/
http://naturistparadise.org/forum/viewforum.php?f=3
http://zjuzdme.org/blogs-about-nudismnaturism/

..............................................................................................................................


Ein Spielzeug Gottes

"Der Mensch aber ist dazu gemacht, ein Spielzeug Gottes zu sein, und das ist wirklich das Beste an ihm. So muß er denn, dieser Weise folgend und die schönsten Spiele spielend, das Leben leben, ..."
Plato: Leges, geciteerd door Huizinga

***************************************************************

Intermezzo, geschreven op 13 Maart 2013:

HABEMUS PAPAM !
PAPA FRANCISCUS I !

Franciscus van Assisi (1182 - 1226) schreef: "Nudum Christum, sequere nudus".
"De naakte Christus, moeten we naakt volgen".

De rebelse grondlegger van de Franciscaner orde zei, dat men zich naakt in de naakte armen van Christus werpe.
Franciscus wees steeds opnieuw op het Goddelijke in de mens: het afbreken van de muren die foutievelijk door die mens opgericht zijn, op basis van hebben, bezit.
De Naam van God is: de ZIJNDE.
Afzien dus van bezit, kleren, onderscheidingen, status enz.
Alle bezit vraagt om bescherming. Bezit eist dat we ook wapens nodig hebben. Wat bezit de mens aandoet is dat hij de naaktheid waarin wij geboren zijn, vernietigt.
Maar in de Bijbel staat te lezen: “Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen”. (Job 1:21)
Het motief van het naakt-worden, het zich ontkleden, het onbeschermd zijn, is een grondmotief van mystieke vrijheid, dat als een rode draad door het hele leven van il Poverty, (of Poverello, de mystieke naam van Franciscus) aanwijsbaar is.

Op een dag, wanneer hij een heftige discussie met zijn rijke vader heeft, trekt hij ten aanschouwen van iedereen zijn kleren, waaraan men kon zien dat hij de zoon was van een welgestelde burger, UIT en zegt:
“U bent mijn aardse vader, maar ik aanbid alleen onze Vader die in de hemel is”.Kind van onze Vader
Later stuurde Franciscus een broeder in onderbroek een kerk in om daar te preken.
Zelf ging hij hem vervolgens achterna, eveneens halfnaakt.

Franciscus preekte zelf ontkleed, zonder alle symbolen van macht en heerlijkheid: een naakte Jezus. Niets mocht tussen hem en Christus als bescherming staan; geen vaste plek om te wonen, geen geld enz.

Eens kwam hij 's winters naakt en halfbevroren bij een klooster aan.

Wanneer hij op 3 oktober 1226 stervende is, legt hij zijn eenvoudige mantel af en legt men hem ontkleedt op de naakte grond. Hij wilde God in kwetsbaarheid onder ogen komen.

Liefde tot God maakt naakt.

Dit is te lezen op "http://www.ganeden.nl/menu4_2.htm, waarvan de bronnen zijn het boek "Mystiek en verzet" van Dorothee Sölle evenals van internet de Catholic Enceclopedia.

Franciscus zong in zijn zonnelied:

"Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al Uw schepselen,
vooral, Heer, voor broeder zon, die de dag is,
en door wie gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister;
van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi."

Dat de nieuwe paus, PAUS FRANCISCUS I, zó 'n maan moge zijn! Omringd door vele sterren!


Psalm 139: 14
***************************************************************

Een goed artikel over acceptatie van je eigen lichaam, vond ik op de website van Paul: zjuzdme, overgenomen van aanaturist-blog en vertaald uit het Engels door Paul:

God creëerde nudisten.
Zondaars creëerden kleding.God created nudists
"Stel je eens voor dat dit blog niet over naturisme gaat maar over kamperen en rondtrekken met een rugzak. In dat denkbeeldige kampeerblog zou ik schrijven over mijn reizen, reisadvies geven, praten over zaken die in de kampeer/trekkers-wereld spelen, en foto’s laten zien van mijn trips. Niemand zou in paniek raken over foto’s van Yosemite of de Grand Canyon. Maar dit blog gaat niet over kamperen, maar over naaktrecreatie en de naturisische manier van leven.
Sinds het begin heeft naturisme het naakte, menselijk lichaam in foto’s afgebeeld. Het waren nota bene naturistenbladen die het juridische precedent neerzetten, dat naakteafbeeldingen mochten worden gepubliceerd. Tot 1958 was het in Amerika illegaal om nudistenbladen met de post te verzenden. In de zaak SUNSHINE BOOK COMPANY v. SUMMERFIELD bepaalde het gerecht dat nudistenbladen mochten worden verzonden. Deze beslissing was ook het precedent dat bladen als Playboy e.d. mochten worden gepubliceerd.

Het naakte, menselijk lichaam is de kern van onze levensstijl, het is wat onze filosofie en onze kijk op de dingen definieert. En als we naar die manier van leven kijken, hoe kunnen we die beschrijven? Natuurlijk kan ik doordrammen over naaktrecreatie in woorden en zinnen. Echter, er is niets dat beter toont wat we beleven en wie we zijn dan een afbeelding. Veel lezers (noot van Paul: van de originele blog) weten dat ik mijn eerste stappen in het naturisme zette na het zien van niet-sexuele afbeeldingen. Naturistische foto’s zijn de ambassadeurs voor niet-naturisten; ze demonstreren wat naaktrecreatie is.
Naaktfoto’s helpen mee om het idee te ondermijnen dat naaktheid altijd met sex te maken heeft. Voor veel Amerikanen is naaktheid namelijk gelijk aan sexuele activiteit. Films, TV en het internet leren ons dat naakt altijd erotisch is. Het zien van niet-sexueel naakt is de eerste stap om de verwrongen ideeën van de maatschappij aan te pakken.

Naaktfoto's helpen ook bij lichaamsacceptatie. Vroeg haatte ik hoe mijn lijf eruit zag. Ik dacht dat ik niet het 'ideale' lichaam had, of een lichaam dat goed genoeg was om een naturist te zijn. Na het zien van veel verschillende naakte mensen is dat idee wel veranderd. Ik heb geleerd mezelf en ook anderen te accepteren.
Nou ben ik niet naief. Ik weet dat onze levenswijze de verkeerde mensen aantrekt. Helaas een triest feit. Onze foto's kunnen door dat soort zieke geesten worden geëxploiteerd. Naturistenfoto's tonen vaak afbeeldingen van hele families, maar nu, door een aantal van die perversen, haalt geen naturist het nog in zijn hoofd om een foto van zijn kinderen online te zetten. Een ander triest feit is dat de term 'naturisme' is 'ontvoerd' door de porno-industrie. Dat is niet een feit van het naturisme of naaktrecreatie. Naturisten erop aankijken dat hun foto's misbruikt worden is hetzelfde als een vrouw veroordelen dat ze sexuëel werd aangevallen omdat ze een uitdagende jurk aanhad. De misbruiker moet worden aangepakt, niet het slachtoffer. Ik zal niet ophouden met naturist te zijn door een aantal van die verliezers.
Naaktfoto's zijn een onderdeel van naturisme. Naaktheid is een onderdeel van de naturistische beleving, maar het grootste deel van de naturistische leefwijze zit tussen de oren, niet tussen de benen. Er is niets beschamends aan het naakte mensenlichaam. Het enige "beschamende" aan naaktheid zijn diegenen die het uitbuiten voor de verkeerde redenen.


Living naked for God

***************************************************************

NATURISM and CHILDREN.How children grow up to feel about their bodies and nudity, depends on what they are taught.


Wrong educated


Wrong and wholesomeUnaccustomed attitude

Children educated in a non-naturistic environment have a negative idea about the body and the sexuality.Accustomed attitude
Children brought up in a naturist environment have a more wholesome attitude towards nudity and sexuality, because they are accustomed with nudity (with their own bodies!).


Accustomed with their own bodies and with others' bodies, such as that of their mum
Living nude is not strange, but normal.

And later-on the grown-ups don't have wrong thoughts about sex.Attitude of Respect for bodies

Dr. Lee Salk, a renowned child psychologist, author of eight books on family relationships.

It is a pity that sometimes parents do not dare to let their children to be nude, or that one does not dare to show their naturist-pictures, because there are bad people with evil thoughts about having sex with children, or worse, who want to abuse children. But must nice good things of life be left off, because of these mad and sick people? Better is to show how nice the human body is and that nudity has nothing to do with evil sex.

Moreover: not only children get accustomed to (their) nudity, when they live as a naturist, but also adults. The evil thoughts about sex can become less then when people are clothed. Children are safer between naturists then between clothed people. Because nudity is normal and the wrong thoughts about sex have disappeared.


Pure and tender

The impure mind sees only its own reflection. But most these impures are clothed!


Only Love
.........................................................................................................................................................


Oude naturisten. Uit: "Zo puur in de natuur" van Leonard de Vries

"Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab, wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? NUR WER ERWACHSEN WIRD UND KIND BLEIBT, IST EIN MENSCH!"
Erich Kästner


Uit de Bijbel:

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: "Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?" 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."

Mattheus 18: 1-6

Mens, durf te zijn zoals u bent: puur; Goddelijk!


Be nude: be who you are!
Be nude: be who you are!


Happy children

Be nude, be happy!

***************************************************************

Mijn levensmottoIn het Thomas-evangelie lezen we in logo 37:
"Zijn (Jezus') leerlingen zeiden: "Op welke dag zult gij ons verschijnen? En op welke dag zullen wij u zien?"
Jezus sprak: "Als gij u ontkleedt zonder u te schamen en als gij uw klederen neemt en ze als kleine kinderen onder uw voeten legt en er op zult treden, dan zult gij de Zoon van de Levende zien. En gij zult niet bevreesd zijn."

Deze tekst zegt heel duidelijk, dat wat ik beleef: door mijn kennis aan de Goddelijke vonk in mij, ben ik, die ik ben.
Ik hoef mij niet te schamen voor mezelf.
Zowel innerlijk naakt als uiterlijk naakt mag ik er zijn. Die beide zijn één.

Dat geldt voor ieder mens, alleen niet ieder mens kent dat.

Dit Goddelijk-naakte bestaan beleef ik altijd, maar het best als ik leef in harmonie met de het Goddelijke in de natuur.

Ik ben zoals ik ben: deel van het universum en zo ook deel van de natuur.


Een-voudig zijn die je bent, geeft ontspannenheid, vrijheid van opgeblazenheid en huichelarij.
Ondanks wat slechte, huichelachtige mensen mij aandoen.

Ik bleef en blijf:
Gewoon leven, lieven en loven!
Eén met God.

Shalom!


********************************************************************

De "Natuur-in-Natuur-beleving", beleef ik het sterkst in gebieden, waarin ik me één kan voelen met de natuur. Daarvan volgen nu enkele voorbeelden, maar die zijn met vele voorbeelden uit te breiden.

In France and Holland (Nederland, The Netherlands, Pays Bas) there are many places, where one can live as a naturist in the middle of nature. E.g. in France "Le Domaine de la Sablière", in the Cévennes and South from the Gorges d'Ardèche.


La Cèze between La Sablière and La Genèse

The naturist-camping "Le Domaine de la Sablière" is at the North-flank of the beautiful Gorges de la Cèze.


La Cèze in Le Domaine de la Sablière

One can make nice and long walks at the borders of the river Cèze.

In:
http://domaine-sabliere.jgana.fr/balades.php/
one can find nice naturist walks at the border of the river,
at the steep slope of the mountains
and at the top of the mountains above the river, where are the ruins of the castle of Ferreyroles.


Le château de Ferreyroles

If you enlarge the picture and look very sharp right-above, you can see the ruins of the castle of Ferreyroles.


The path towards le château

Here you see the nice path from Le Domaine de la Sablière upwards to the ruins of le château de Ferreyroles, surrounded with a nice nature. One may walk here "Nature in nature".


At the gate of Le château de Ferreyroles

Here I am standing before the gate of the castle of Ferreyroles. Everywhere in these surroundings one may walk without clothes.


Mobilhome Acacia

Here I am standing before a mobilhome (which can be rent), named "Acacia". Not so expensive and all-round good.

In Le Domaine de la Sablière are nice accommodations, e.g. three swimmming-pools, a sauna and many activities, e.g. aqua-gym, aqua-bike, painting, cooking, jam-making, bow and arrow, fitness, tennis, midgetgolf, hamam, yoga, etc.:Il-y-a 3 piscines dans Le Domaine de la Sablière

In Le Domaine are 3 swimmingpools as terraces at the flank of the gorge.


Piscine 3


Piscine 2

Here one can swim between nice surroundings,


Aquagym
or moving in the aquagym.


Volleybal
One can play volleybal.


Club for the children

Also for children there is a lot to do: mini-club, junior-club, baking, pottery.At the top of Les deux Gendarmes

Very special is the jumping from the high rocks, named the two gendarmes, into the lovely water of the Cèze.


Les deux gendarmes


Ont he top of les deux gendarmes
Especially children like to jump from these high rocks,La Cèze below the 2 gendarmes
into La Sablière (the formal sandpit) in La Cèze below these rocks.


Les deux gendarmes
Especially the children like to play in the river La Cèze. But not only the children...Children and others in La Cèze


Supermarket
The supermarket in Le Domain, next to the fitnes-rooms at the left side, and next to the restaurant at the right side.


Misses Gaby Cespedes

It's nice to be in La Domaine de la Sablière and an honour to meet her owner: misses Gaby Cespedes, who, together with her husband Philippe (who died in 1992), founded this fine naturist-camping in 1975.


Lavender
You are welcome in this sweet-smelling lavender-region of France!


**************************************************************

Another fine resort for naturists is "Castillon de Provence", at the northern flank of Le Lac de Castillon and south from the small village La Baume, about 15 kilometres north-east from the city of Castellane.


Le Provence


Map of Le Lac de Castillon de Provence


Castellane - Le Lac de Castillon
The Camping "Castillon de Provence" is situated at the northern flank of the lake of Castillon in the Provence.


The mountains of Castillon de Provence
In and around the camping one can make nice "Nature-in-Nature" walks through the mountains.


Many nice flowers in the mountains of Castillon de Provence
In Spring and Summer there are many flowers in the mountains of Castillon de Provence.


Nice view at the lake
From the campingside one has a nice view at Le Lac de Castillon.


Nice flowers above at the flank of Le lac de Castillon

Walking downwards to the lake one has a nice "Nature-in-Nature"- experience.La naturist-plage of Castillon de Provence
The naturist-beach of Castillon de Provence.


At the border of Le Lac de Castillon

Here I am standing at the border of Le Lac de Castillon.


Nager dans Le Lac de Castillon
Swimming in Le Lac de Castillon is a very fine "Nature-in-Nature"- experience!


Dans un canoë sur le lac
Another funny experience is canoing across the blue water.

The canoes are for rent in the camping


Dans les montagnes de Castillon de Provence

After that one walks back corporally and spiritually refreshed upwards to the nice and fine naturist-camping.

More at: http://www.castillondeprovence.com/


Au revoir!


****************************************************************

Another fine naturist place in France is "La grande Cosse",
near Saint-Pierre La Mer at the Mediterranean coast.


T
La grande Cosse entre Béziers et Narbonne
The camping is at the Mediterranean coast between Béziers and Narbonne in Saint-Pierre-sur-Mer.


Many flowers in La grande Cosse

There are many flowers in the nice recreationpark "La grande Cosse".


Mobilhome of La grande Cosse

One of the many mobilhomes, which are to be let.


Le Magasin de La grande Cosse
The supermarket in La grande Cosse.


Piscine dans La grande Cosse
In "La Grande Cosse" are some fine swimming-pools.


A ot of fun in the swimming-pools
In the swimming-pools there is a lot of fun,


Aquagym
e.g. Aquagym.


Going to the seaside
But the nicest "swimming-pool" is the Mediterranean Sea, to which this boy is going.


Walking to the Mediterranean Sea
Walking to the Mediterranean Sea is a nice "Nature-in-Nature" - experience.


The dunes of La grande Cosse
Behind the dunes is the nice sandy-beach of the Mediterranean Sea.

More at: http://www.grandecosse.com/


***************************************************************

The last regent in France I can recommend is in the Médoc: "Euronat".


Euronat in the Médoc


Euronat near Grayan-et-l'Hôpital


Entrée d'Euronat

Derrière les dunes, le long des immenses plages de sable fin, Euronat est le plus vaste centre naturiste d'Europe avec un domaine de 335 hectares!
Ouvert toute l'année, séjourner à Euronat, c'est aussi choisir son hébergement.
Chacun peut trouver son bonheur : camping-caravaning, mobil-home, tente en location ou encore chalets bois.
La thalassothérapie accueille aussi les personnes extérieures au centre.
Grâce à de nombreux équipements (sauna, hammam, piscine d'eau de mer, bain bouillonnant, douche multi-jets) elle propose une grande variété de soins et de cures de mars à novembre.
Pour les découvrir, visitez le site: http://www.euronat.fr/.


Nude en Euronat


Euronat naturellement!

Euronat - "Être nature - être naturel - être naturellement bien!"


Euronat is a big (335 ha.!) naturist resort with forests, dunes and a beach, where one can have a fine "Nature-in-Nature" - experience.
One can walk nude in the forest.
Or visit the village of Euronat with shops and restaurants.
The wine comes from the Médoc and is very good and cheap.
There also are a nice big swimmingpools (inside and outside) and there are a lot of wellness-posibilities.
Also sportfacilities, horse-riding, etc.
And of course the long naturist-beach...!


A tent which can be hired
One can rent a tent "prêt-à-vivre" and walk nude in the forest.


In the forest of Euronat


There is a lot of place around the tents.

These tents are in a hugh forest...

Flora of Euronat

...with very nice flora...


Fauna of Euronat
...and fauna!

Here you see me, feeding a robbin!


Going on bicycle at Euronat
If you want to go to the village (18 shops) or to the long naturist-beach is very convenient to have a bicycle, because the distances in the park are very long!


It is convenient to have a bicycle

Going on bicycle (e.g. to the beach) is a very especially nature-in-nature experience!


Walking on the wide naturist-beach of Euronat

The wide naturist beach.


Playing on the beach of Euronat
Playing petanque (jeu-de-boules) at the naturist-beach of Euronat.Jouer sur la plage

Making sculptures at the neach of Euronat.


Naturism-art

Another sculpture, named Lovely Nature, expressing my unity with mother nature.


Mother nature sometimes seems to be hard
A funny work of naturism-art.


Sunset at the beach of Euronat
It is possible to ride on a horse at the beach.


Sunset in Euronat
Sunset at the nice beach of Euronat.


Welcome in Euronat
You are welcome in Euronat!Playing with a ball
See you!


Au revoir!

More at: http://www.euronat.fr

*************************************************************************

In Holland (The Netherlands - Pays Bas) there are many places, where one can live as a naturist.
E.g. at FlevoNatuur in Zeewolde, a village in the province of Flevoland, in the midst of the Netherlands.


FlevoNatuur in the midst of The Netherlands


Welcome
You are welcome in FlevoNatuur!


Nice surroundings of FlevoNatuur
The road to the entrance of FlevoNatuur, with a cycle-path going through the forests.The entrance / exit of FlevoNatuur

The Reception of FlevoNatuur likes to welcome you!Nice bungalows in the nice park of FlevoNatuur

Here one can rent all kind of nice bungalows to stay in, e.g. an so-called A-house:


Exterior of an A-house


Interior of an A-house


Plenty of room in- and outside the A-houses

In FlevoNatuur one can also have a fine "nature-in-nature"- experience.


Natue-in-nature


Collecting rasp-berries


Going on bycicle through FlevoNatuur
FlevoNatuur is so big, that it is convenient to go on bycicle to the swimmingpools, or sauna's or shop:
Buitenbad
The outside-swimmingpool (in summertime).Binnenbad
The inside-swimmingpool.


Sauna
One of the 3 sauna's.

Also for children there is a lot to do, e.g.:Swimmingpool


Children-swimmingpools inside and outside


One of the playinggrounds for children

FlevoNatuur has a supermarket too (all the year long), so you don't have to leave the park during your stay.


It 's fine te be at FlevoNatuur!

That 's the reason we like to sing the FlevoNatuur-hymne:

Waar de blanke billen bruinen.
'Zomers in de zonnegloed.
Zelfs de burgemeester van Juinen,
Loopt hier zonder ondergoed.

Refrein:
Duizenden mensen in hun blote vel.
Rangen en standen zijn niet meer in tel.
Ik heb u lief, mijn Flevo Natuur (2x).

Ik heb hier mijn stek gevonden.
Bouwde hier mijn tweede huis.
Waar ik bloot en ongedwongen,
toch hetzelfde doe als thuis.

Refrein...

Zo de rups groeit tot een vlinder,
Bloeit Flevo tot volwassenheid.
Hoewel het jaargeld kan wel wat minder,
maar voor geen goud wil ik het kwijt.

Refrein...

The melody is from a Dutch anthem: "Waar de blanke top der duinen..."

For more information, take a look at: http://www.flevonatuur.nl/

with its magazine: "PUUR".-----------------------------------------------------------------------------------------

In the Netherlands are many possibilities where one can stay nude, e.g. the many naturist beaches of the North Sea.
E.g.: The Hague ("'s-Gravenhage" or "Den Haag" - Residence of Holland) has 3 naturist beaches. The most familiar is the naturist-beach. named the "silent beach" (Het "Stille Strand") at "strandslag" 8 in the "Westduinpark" (at sea-pole 34) between Schevenigen and Kijkduin (two quarters of The Hague). On sunny days many families are here.


One of the 3 naturist-beaches of The Hague - La Haye - Den Haag

For more information about naturist possibilities in The Netherlands, visit the website of the main naturist organisation in The Netherlands: the NFN: http://www.nfn.nl/
or read the Dutch naturist magazine: "UIT!".*****************************************************************

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen (NFN) werd in 1987 een boek uitgegeven, waarin veel wetenswaardigs te lezen valt over de geschiedenis en ideologie van het naturisme. Het boek is van Leonard de Vries en is getiteld:


Zo Puur in de Natuur, Naturisme toen en nu.

Het boek is antiquarisch nog wel verkrijgbaar, zoals op www.marktplaats.nl

Hier volgen enkele pagina's:


Cover van "Zo puur in de natuur"


Problemen met naturisten


Naakte kind'ren spelen bij de bron ...in de zon
...

Naakte kind'ren spelen bij de bron
in de zon.
't Wilde water schuimt en spat
over 't weeld'rig bloeisel, dat
vlekt en vlamt in vreugd van Mei...
...en die kind'ren zijn WIJ.

Jan Greshoff.De zwemmers...
De zwemmers.

Ik weet, dat achter mij de stad moet zijn,
maar 'k heb er voor vandaag mee afgerekend.
De verre bosrand heeft met ruwe houtskoollijn
een eigen wereld voor mij uitgetekend.
Een eigen wereldje van velden en hoog gras,
dat rood van zuring is en geel van paardebloemen.
Er is een dijk, een molenbeek en nog een plas
en deinend op de wind, een onophoud'lijk zoemen.
Mijn kleren liggen ergens onder 't wiuvend riet;
die kunnen mijnentweeg' de grage ratten erven.
'k Schaam mij helaas mijn schaamteloosheid niet
en spring vanaf de dijk mijn spiegelbeeld aan scherven.

Ab Visser.

*****************************************************************
***************************************************************

Hopely you like Naturism too!

See you in the Paradise!


"Hoe groot zijt Gij!" / "How great Thou art!"

Hoe groot zijt Gij!" Hoe groot zijt Gij in de kosmos, in de natuur en in mij!
Shalom

Good Bye (which means: God be with you)!

Shalom!

http://naturismeblog.wordpress.com/