Pagina's

zaterdag 5 november 2016

Christen en NaturistIn het Evangelie naar MATTHEÜS, hoofdstuk 6, de verzen 24 tot 29, lezen we, dat Jezus zegt:

"Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten of wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. 

Is het leven niet meer dan het voedsel en is het lichaam niet méér dan de kleding? 

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien  niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren: uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u hen niet ver te boven? 

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien: ze werken  niet en ze spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze".

..............................................................................................................................................................................................................................

Bescheidenheid stierf toen kleding werd geboren.

Mark Twain

..............................................................................................................................................................................................................................

Lectori Salutem! (Den lezer heil!)

Welkom op mijn blogspot met enige gedachten over

Christen-zijn en tevens Naturist. 

Hieronder probeer ik u uit te leggen hoe ik tegelijkertijd christen en naturist kan zijn.

Hopelijk hebt u er iets aan.

Mijn naam is 
Abraham Jochem en ik woon in Nederland.Ik ben geboren als naturist, zoals iedereen...


Naturisme
... en nog steeds leef ik als naturist in mijn natuurkleed
Waarom zou ik niet?

 Foto: Dobberend in Le Lac de Castillon (één van de meren van de Verdon), nabij de prachtige en goede camping Castillon de Provence, niet ver van Castellane

Graag leg ik u uit verderop uit, waarom ik èn christen ben èn naturist.

..............................................................................................................................................................................................................................Maar eerst kort iets over wat Naturisme is en wat Nudisme.

En daarna of dit verenigbaar is met het christen-zijn.


Wat is Naturisme (In Duitsland: Frei Körper Kultur (FKK)) ?


Symbool  van het  Naturisme

Definitie van Naturisme


Tot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd:

"Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en de natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven".

In Frankrijk, het  naturistenland bij uitstek, is in 1974 in Agde (de  naturistenstad bij uitstek) een definitie geformuleerd tijdens het veertiende congres van de INF (Internationale Naturisten Federatie) over het Naturisme. 
Deze definitie is de meest gangbare.
Hier volgt ze in de oorspronkelijke taal:

La définition adoptée par le XIVe Congrès international de la Fédération naturiste internationale (INF-FNI, Agde, 1974):

"Le Naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, catactérisée par la pratique de la nudité en commun, ayant pour consequente de  favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement".
"En effet, la nudité collective, dans un cadre familial et sain, où toutes les générations se côtoient, est synonyme de liberté et de plaisir pour les naturistes, qui cherchent à vivre au calme, immergés dans une nature préservée. Toutefois, cette nudité (nudisme) n’est qu’une des composantes du naturisme: la dimension sociale, de respect d’autrui, de tolérance et de convivialité sont très importants. Le naturisme permet notamment à certaines personnes complexées ou handicapées de se sentir à l’aise et de mieux accepter leur corps, et le regard des autres.L’éthique naturiste est également caractérisée par le respect de l’environnement. Certains naturistes parlent de « nudité intérieure » pour désigner les bienfaits apportés au psychisme par la pratique naturiste."
(Internationale Naturisten Federatie, Agde, 1974)

Vrij vertaald luidt deze definitie in het Nederlands:

Definitie van Naturisme:

"Het naturisme is een levenswijze
in harmonie met de natuur.
Het wordt gekenmerkt door het practiseren van
gemeenschappelijke naaktheid,
die als doel heeft:
- het bevorderen van zelfrespect,
- respect voor de medemens en
- respect voor natuur en milieu".

(Internationale Naturisten Federatie, Agde, 1974)

Uit beide bovenstaande definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid.
Het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie, die zich uit in liefde voor de medemens, natuur en milieu.


In deze definities kan ik mij volledig vinden. Ik ben graag  naturist. Immers: alle mensen zijn gelijkwaardig geschapen. En een naturist heeft respect voor anderen, ongeacht hun sexe, sexualiteit, ras, religie, overtuiging of andere verschillen. 

Een naturist gelooft in de waardigheid van elk menselijk wezen en gelijke rechten voor allen. 

Een naturist beschouwt naaktheid als natuurlijk-gewoon en respecteert eigen lichaam en dat van een ander zoals ze zijn. 

Naturisme is een sociale naaktcultuur, met respect voor héél de natuur (inclusief zichzelf en de ander)

De mensheid en diens natuurlijke omgeving is zo één geheel. 

Verderop leg ik u uit waarom ik naturist ben en dat in overeenstemming acht met de bedoeling van God, zoals Hij ons tegemoet komt in de Bijbel.

Maar eerst iets over de geschiedenis van het Naturisme 
en over  het verschil met Nudisme.

..............................................................................................................................................................................................................................


De bakermat van het Naturisme


Men kan het naturisme zien als een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden.
Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar.
Hetzelfde argument dus, dat ook bij schooluniformen gebruikt werd. 

Uit het Victoriaanse Engeland (1837 tot 1901), waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren rijkelui die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden. 

Ook in het Wilhelmische Duitsland (1888 tot 1918) werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd.
Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" de burgerij te veel choqueerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen.
Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.

Meer over de geschiedenis van het Naturisme:

Chronologie du Naturisme

http://www.michis-seiten.de/seite170.html


Onderaan deze blogspot vindt  u websites met nadere informatie over Naturisme.

..............................................................................................................................................................................................................................


Het verschil tussen nudisme en naturisme.

Nudisme is een onderdeel van naturisme.

Nudisten zijn mensen die graag zonder kleren rondlopen, zonnen, zwemmen, sporten, soms in het bijzijn van andere nudisten, maar ook thuis
De eenheid met de natuur speelt daarin niet een hoofdrol.

's Winters kan men wegens de koude moeilijk naakt in de natuur zijn. Maar het kan wel in de sauna, tijdens naturistisch zwemmen in vele zwembaden, op naturistenterreinen en thuis.

Nudisme thuis helpt een naturist de winter door...
Maar Naturisme gaat verder dan Nudisme. 
Naturisme is een levensvisie, waarin men streeft naar een leven in harmonie met de natuur.
Het aanvaarden van onze eigen natuur-lijke naaktheid helpt ons bij het respecteren van de medemens, die ook een deel is van de natuur. We bemerken, dat wij allen gelijkwaardig zijn. Geen protserigheid. Bloot-gewoon ben ik, die ik ben. Niets meer, niets minder.


Als je bloot bent voel je je nauwer verbonden met de natuur.


Naturisme is een levensvisie en -stijl waarin respect voor jezelf, respect voor de natuur en respect voor anderen voorop staat. 


Met mij ervaren velen het naturisme als 
een loskomen van het drukke ingeblikte leven en als een ontspanning van geest en lichaam.

Het schaamtegevoel waar zoveel mensen last van hebben, en dat ons veelal door de opvoeding, de algemene opinie (bijv. "naakt = sex") en/of de godsdienst is aangeleerd, zetten naturisten van zich af. 

Zo genieten ze des te meer van de wijdse natuur en het leven hierin.


Naturisme
Naturisme is natuurlijk en mooi

Foto: Panorama in het prachtige Castillon de Provence, bij Castellane

Een naturist is graag één met de Natuur

Een naturist kent zijn plaats daarin en weet, dat hij/zij niet beter is dan een ander, doordat alle lichamen geschapen zijn door God en niemand meer of minder is voor Hem en dus ook niet voor een naturist. Voor een naturist zijn alle mensen gelijkwaardig en zijn ze ook bijna gelijk. Het verschil in gelijkheid is geminimaliseerd.

Het gezamenlijk naakt zijn zorgt, dank-zij het wederzijds respecteren van het lichaam en de persoon die het vertegenwoordigt, voor een ware vrijheids- en liefde-beleving.

Naakt zijn we allemaal gelijkwaardig, dik en dun, groot en klein, man en vrouw, oud en jong.

In het Naturisme is iedereen is gelijkwaardig. Niemand is meer, niemand is minder.

Het ervaren van naturisme is het ervaren van gelijkwaardigheid met ieder ander geschapen mens en daarvoor "open-"staan. Klein of groot, jong of oud, blank of bruin, hetero of homo of transgender, gehandicapt of niet, of wie u ook bent: allen mogen we er zijn zoals we zijn en zijn we mooi en gelijkwaardig.

Het aanwezig zijn van afkeer over onvolkomenheden aan het lichaam van een ander is ondenkbaar bij een echte naturist. Deze accepteert en respecteert de medemens als een onderdeel van de natuur.


Allen zijn wij gelijk(waardig)

----------------------------------------------------------------

Ik houd er niet van dat mensen zonder kleren "naakt" genoemd

worden. We zijn zoals we zijn. We zijn niet onze kleren.

We zijn gewoon mensen. Wij zijn ons lichaam - en het is het geen

schande wat we zijn...

... ongeacht onze leeftijd

... ongeacht ons geslacht

... ongeacht onze huidskleur

... ongeacht onze geloofsovertuiging

... ongeacht of we gehandicapt zijn of niet

... ongeacht of we dik of dun zijn

... ongeacht hoe we eruit zien.
----------------------------------------------------------------

Niet kleren maken de mens, maar iemand is, zoals hij/zij is. 

Ons hart, onze innerlijke drijfveren en onze manier van er-zijn-voor-anderen en de verdere natuur zijn belangrijk! 

Kortom: Liefde maakt de mens

Liefde, met als kenmerken o.a. respect, belangstelling, behulpzaamheid, rechtvaardigheid en onbaatzuchtigheid, maken ons tot een goed mens. 

LIEFDE is een sleutelbegrip in het naturist-zijn.Naturisme houdt in: LOVE


Ziehier een verbindingslijn van Naturisme met Christen-zijn.

Ook in het Christenzijn speelt LIEFDE de hoofdrol.

Vandaar dat mijns insziens er geen tegenstelling is tussen  het Naturisme en het Christenzijn.

Mijn visie is, dat Naturisme en  Christen-zijn verenigbaar-zijn.

--------------------------------------------------------------
In de Bijbel staat in het Oudste, het Eerste Testament, Gods bedoeling met ons te lezen: het Paradijs - het oord waar alles goed is. (Meer over het Eerste Testament verderop in deze blog)

En in het jongere, Tweede Testament lezen we, dat dat Paradijs nog steeds Gods bedoeling is:

"Wie in Christus is, is een nieuwe schepping (of: schepsel); het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (II Cor. 5 : 17).

Christus brengt ons terug in het Paradijs

Vandaar dat  de Bijbel eindigt met: "En ik zag  een nieuwe hemel en een  nieuwe aarde!" (Openbaring 21:1a).

In deze vaak zo onparadijselijke wereld is er, door te leven vol liefde en recht, van het Paradijs tòch iets merkbaar in relatie tot God, de schepping, de natuur, de bloemen en bomen, de vogels, vissen en andere dieren, de mens. 

..............................................................................................................................................................................................................................


Het eerste woord, dat God spreekt is, volgens de Bijbel: "Licht!"

Volgens diezelfde Bijbel is Licht synoniem met "Liefde"
God is Licht = God is Liefde schrijft Johannes in zijn eerste brief.
Licht is triomf over duisternis, chaos, onrecht. In het Licht leven wil zeggen: God zien en zo Zijn schepping zien, de kosmos, de natuur, vogels, vissen, dieren en... mensen.
 

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde." 

(1 Johannes 4: 8).

Pas op de zesde scheppingsdag schept God de mens. 
Als laatste dus. De natuur, de vogels, vissen en dieren waren er al. Zij hebben dus de eerste rechten. 
De mens is een laatkomer, ten dienste van de natuur. 
Zó is hij/zij de kroon op Gods schepping. 
Zó is er de zevende dag, de dag van "Shabbaat", van "van òphouden weten".

De mens mag er-zijn, zolang deze met de "Ik ben er" meegaat. 
"Ik ben er" is de naam van God
Niet: "Ik heb", maar "Ik ben". 
"Ik ben er - reddend uit alle liefdeloosheid en onrecht, brengend in  het beloofde land overvloeiende van melk en honing: een land van liefde en recht, het Paradijs". 
Zo heeft Hij Zich geopenbaard aan Mozes N.B. vanuit een bráámstruik
"Ik ben er en Ik zal er zijn; de Aanwezende in Paradijselijke mensen voor heel mijn schepping".
Wij mogen er zijn, zolang we met Hem meegaan, scheppend, bevrijdend. 
Als de laatste: de eersten (kosmos, aarde planten en dieren) dienend!

Bomen zijn er al vanaf de derde dag, de dag der volmaaktheid. Daarom stond Jezus op de derde dag op. 


Bomen wortelen in de áárde
Zij zijn ons ten voorbeeld. 
Ons, die Adam zijn = uit de aarde getogen
Bomen brengen je thuis

Een boom leert ons: blijf trouw aan de aarde! 


Bomen reiken vanuit de aarde omhoog, zijn ontvankelijk voor het hogere. 
Zo zullen wij, die op de tweemaal derde dag = zesde dag geschapen zijn, óók zijn: 
vanuit het reiken naar Omhoog, naar het Licht, trouw zijn aan de Schepping.

Dit is natúúrlijk: mooi leven!

Goed zorgen voor Gods schepping
..............................................................................................................................................................................................................................

LEVEN ALS DE BOMEN
Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind.
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.
Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
wetend van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.
Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen,
zingend voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

..............................................................................................................................................................................................................................


In Jezus zien wij de "Ik ben" = het Goddelijke


"Ik ben het Licht der wereld", zegt Hij, maar ook: "Gíj (u / ik) zijt het Licht der wereld". 

Hij stond op, op de derde dag
(Zie wat ik daarover hierboven schreef)

Zij, die met Hem opgestaan zijn op de derde dag, zijn één met God en één met de Natuur; 
zijn trouw aan God en de Natuur: 
de Kosmos, de Aarde, de Medeschepselen: de Vogels, de Vissen, de andere Dieren, de Medemens. 

Wie God als Vader heeft, heeft de aarde als Moeder.

 
Naturisme
Liefde voor de Natuur: moeder AardeZo kiezen we partij voor de "Heelheid", de "Shalom"
vóór
de Harmonie in de Natuur, met de Dieren, de Mens, 
in Vrede, in Vrijheid, in Blijheid. 
Kortom één prachtige harmonie! 

Zo kiezen we van de weeromstuit partij tégen
alle onrecht, liefdeloosheid, overheersing, onderdrukking, bio-industrie, vervuiling en al wat tegen de liefde van God ingaat.

We komen op voor de rechten van de mens
maar óók voor de rechten van het dier en van de natuur
"Licht" - óók voor dieren, die nu soms het licht nooit zien. 

Naturisme is: één-zijn met de Natuur, met Gòds natuur. 

God spreekt scheppend: "Licht!" 
Jezus zegt: "Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien!"
En: "Gij (u, ik) zijt het Licht der wereld!"

Ook wíj verspreiden het Licht (liefde, oprechtheid, barmhartigheid) van het Paradijs, ook al is het Paradijs hier nog niet ten volle gekomen.

In het Tweede Testament lezen wij ook:

"1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: "Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?" 
2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 
3 en zeide: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 
5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij
6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."

(Mattheüs 18: 1 - 6).

In het Thomas-evangelie, dat nog dichter bij de oorspronkelijke uitspraken van Jezus is dan Mattheüs, lezen we in logo 37, dat Jezus zegt:

"Zijn (Jezus') leerlingen zeiden: "Op welke dag zult gij ons verschijnen? En op welke dag zullen wij u zien?
Jezus sprak: "Als gij u ONTKLEEDT zonder u te schamen en als gij uw klederen neemt en ze als kleine kinderen onder uw voeten legt en er op zult treden, dan zult gij de Zoon van de Levende zien. En gij zult niet bevreesd zijn."


Jezus wijst ons expliciet terug naar ons prille begin: ons kind-zijn. Naakt werden we als kind geboren. En in de tijd en omgeving van Jezus konden kinderen nog heel lang onbevreesd naakt en vrij rondlopen.

Impliciet verwijst Jezus ons naar onze kom-af: het Paradijs.

God heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen: NAAKT. In het Paradijs is alles en iedereen vol van Gods LIEFDE en is er zo SHALOM (volkomen vrede, goedheid)
Dus zijn er ook geen kwalijke gedachten bij het zien van (een) naakte mens(en). Nog minder zijn er kwalijke woorden en daden.

Gods NAAM is Zijn identiteit. Zijn (Hebreeuwse) Naam is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord "zijn": "de Zijnde", de Aanwezende". Hij IS er, in LIEFDE, voor Zijn schepping, voor u en voor mij. Hij zegt: "Ik ben, die Ik ben".

Zo openbaart Hij Zich in een brandend braambos: symbool van het Goddelijk-doorgloed-zijn van de Natuur.

En als WIJ vol van God zijn, één met Hem, dan "ZIJN" ook wij er, in LIEFDE voor Hem, voor elkaar, Zijn schepping en onszelf.

Gods Naam is dus NIET: "de hebbende", de "Bezitter", de "Machthebber". 

Vandaar dat God geen kleren aan heeft en ons zonder kleren geschapen heeft en bedoelt. Kleren HEB je, zijn bezit, moeten bezeten en verdedigd worden. Kleding is zo: symbool van macht, van verdediging, van oorlog.

Het is alleen als Adam en Eva hun levensdoel (er "zijn") missen (door te "hebben"), dat ze zich voor elkaar moeten schamen en dat er kleding is. Dat is zònde! Zonde is: je levensdoel missen! Er niet meer te zijn voor God, voor elkaar, voor Zijn schepping en voor onszelf. Gewapend met kleding en meer, schamen wij ons voor God, elkaar en onszelf.

Maar Jezus laat ons zien, dat ons leven niet ons doel hóéft te missen; dat we niet gedoemd zijn tot zó'n afged(w)aald leven! We mogen vol van God zijn. Jezus, Die vol is van God, laat ons zien, dat we opnieuw paradijselijke mensen kunnen zijn. Het opnieuw leven als naakt kind van God in Zijn Koninkrijk IS mogelijk!

En Jezus roept ons op tot bekering, tot ommekeer tot God, opdat het Paradijselijke leven terugkeert. 

Hij leeft ons het Paradijselijke leven voor.
Hij zegt: "De grote liefdesdaden, die Ik deed, kunnen ook jùllie doen en nog grotere dan die!

Dáártoe wordt Hij naakt geboren en ondanks dat Hij door mensen in buitenparadijselijke doeken werd gewikkeld, werd Hij naakt gedoopt in de Jordaan door Johannes de doper. "

Dáártoe ontkleedt Hij Zich en wast naakt de vuile voeten van Zijn leerlingen, met enkel een handdoek tot reiniging. 

Dáártoe hangt Hij naakt aan het kruis!


Dáártoe staat Hij naakt op van tussen de doden, want als Maria Magdalena het graf van de opgestane Jezus bezoekt, vindt ze daar nog Zijn kleren. Jezus heeft Zijn kleren van bezit, schaamte en angst àfgelegd. 

Jezus is naakt, als Adam en Eva in het paradijs, opdat wij, één zijnde met Hem, een nieuwe, Paradijselijke schepping zijn. Wedergeboren tot een Paradijselijk leven.

http://www.paysdezabulon.com/pourquoi-le-seigneur-est-nu/

Wie Zich laat inspireren door Zijn Geest, Die Gods Geest is, leeft weer paradijselijk, NAAKT. Kwetsbaar, open en bloot voor God en de naaste. Er "zijnde" in de Liefde voor elkaar en Gods schepping.
Zonder schaamte 
Zonder angst 
Vrij en blij
één met God.

Naturisme
Er-zijn in Liefde voor God, voor elkaar en Gods schepping

Maar dat betekent in onze huidige maatschappij, waarin velen leven onder de afgod "hebben", vaak ook: kruisdrager-zijn, net als Jezus

Nochtans in alle omstandigheden óók: mens der opstanding-zijn, net als Jezus. Vol van God, onsterfelijk, één met het Universum, in opstanding tegen het "hebben", het macht-denken, één met God, één met de Natuur. 

In de Bijbel lezen we niet alleen, dat het Paradijs er was en terugkomt, maar ook, dat het is er NU al is, zegt Jezus, nl. binnen IN ons, in onze gedachten, woorden en daden. 

"Wie in Christus is, is een nieuwe Schepping", zegt de apostel Paulus.

Vandaar dat er christenen zijn, die tevens naturisten zijn.
 


Christenen, die één zijn met Jezus en zo één zijn met God. Christenen, die mentaal paradijselijk leven en dat ook fysiek laten zien in hun naaktheid. Ze vertrouwen niet op "hebben", maar op God, de "Zijnde" en leven conform Zijn bedoeling met ons.

Deze christen- naturisten hebben geen problemen met de definitie van "Naturisme", die de Internationale Naturisten Federatie gaf in 1974 te Agde in Zuid-Frankrijk:


Definitie van Naturisme:

"Het naturisme is een levenswijze
in harmonie met de natuur.
Het wordt gekenmerkt door het practiseren van
gemeenschappelijke naaktheid,
die als doel heeft:
- het bevorderen van zelfrespect,
- respect voor de medemens en
- eerbied voor natuur en milieu".

(Internationale Naturisten Federatie, Agde, 1974)


LIEFDE is een sleutelbegrip in zowel het naturist-zijn als het christen-zijn.

Dat is de reden, waarom ook ik mij niet ervoor schaam een christen-naturist te zijn en daar openlijk voor uitkom. 

De "Ik ben" zegt ook tegen mij: "Jij mag er zijn"! En daarom "ben ik, die ik ben", NAAKT, niet meer en niet minder. Naakt, kwetsbaar voor God en de naaste.

Wat we hierboven lazen in het Mattheüs-evangelie en in het Thomas-evangelie, is mijn levensmotto geworden.

Ik hoef mij niet te schamen voor mijn geboorte-kleed. Ik hoef mij niet te schamen voor mezelf, zoals ik ben, innerlijk en uiterlijk. Zowel innerlijk naakt voor God als uiterlijk naakt voor God, mag ik er zíjn. God ziet het hàrt aan en weet wie ik ben en wat ik wil.

Ik ben naturist en schaam me daar niet voor.

Ik ben en wil zijn zoals ik ben, nl. geschapen. Ik heb mijzelf niet gemaakt. Ik ben, die ik ben. Ik heb niets dan wat ik gekregen heb. Ik ben er voor God en de Naaste en de Natuur, open en eerlijk. Ik ben die ik ben, niets meer, maar ook niets minder. Ik hoef mij niet te schamen voor mezelf als ik leef conform Gods bedoeling, nl. in Goddelijke liefde voor de schepping: de Natuur, de Ander en Mezelf.

Dit Goddelijk-naakte bestaan beleef ik altijd. Ook als ik in de kleren, die soms nodig zijn (om de koude, of omdat anderen naaktheid niet verdragen), ben. Maar het best beleef ik dat één-zijn met God(s bedoeling), als ik naakt ben: dan ervaar ik het leven in harmonie met God en het Goddelijke in de natuur.

Ik ben zoals ik ben: één met het Universum en zo ook één met de natuur. 
Eenheid ook in geest en lichaam. 
Eén met God. Eén-voudig ben ik, die ik ben. 

Een mystieke godservaring

Dat geeft ontspannenheid, vrijheid van opgeblazenheid en huichelarij. 
Ondanks wat andere mensen ervan denken en zeggen: ik blijf: één-voudigweg leven, lieven en loven! 
Eén met God en Zijn schepping.

Zo wil ik graag één-voudigweg betrouwbaar zijn zoals ik ben, levend in Liefde tot de Natuur (God, de kosmos, de aarde, de planten, de dieren, de ander, mezelf).

Ik noem dat: het zijn in en beleven van: "Natuur-in-Natuur" of het "natuurlijk - zijn". Of: "het-in-God" zijn, "en-Theos", en-thousiast!

Ik ben "christen-naturist" en kom daar graag voor uit.Naturisme
"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; prachtig zijn Uw werken."
Psalm 139 vers 14.
(foto: Genietend in het prachtige en goede FlevoNatuur in Zeewolde)

We mogen naakt,
met het grote geschenk van ons eigen lichaam,
dat wij van onze Schepper,
als het meest kostelijke cadeau gekregen hebben,
voor Hem treden, 
Hem eer bewijzen, 
Zijn Naam groot maken
en Hem aanbidden, 
bezingen 
en voor Hem spelen.

..............................................................................................................................................................................................................................Dat was ook al zo in het leven van Franciscus van Assisi, naar wie de huidige paus zich vernoemt.

Je zou Franciscus een "naturist avant la lettrekunnen noemen.

Een uitspraak van hem luidt: "Núdus nudum Chrìsti sequi":

"De NAAKTE Christus volg je NAAKT".

De rebelse grondlegger van de Franciscaner orde zei ook, dat men NAAKT in de NAAKTE armen van Christus werpe. 

Franciscus wees steeds opnieuw op het Gòddelijke in de mens en zo op het afbreken van de muren, die foutievelijk door die mens opgericht zijn, op basis van het hèbben, het bezìt. Gods NAAM is namelijk: de ZIJNDE. Er zíjn. Er zijn in liefde. Wie zijn Goddelijke afkomst en bestemming beaamt, IS er. IS er, in liefde, tot Gòd, tot elkáár, tot jezèlf; tot héél Gods schepping. Díé liefde maakt naakt. Dat houdt in principe in: afzien van hèbben, van bezìt, van kleren, van onderscheidingen, van status enz. Want alle hèbben, alle bezìt vraagt om beschèrming. Bezit vraagt om wápens. Wàt voor bezit de mens ook aandoet, daarmee brengt deze zich in het gevaar te miskennen de staat van naaktheid waarin wij allen gebóren zijn en waarnaartóé we onderweg zijn: het Paradijs. 

Zoals we in de Bijbel Job horen zeggen: "Náákt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, náákt zal ik ook heengaan" (Job 1:21). 

Op een dag in 1206, wanneer Franciscus een heftige discussie met zijn rijke vader heeft op het Domplein van Assissi, trekt hij, ten aanschouwen van iedereen, zijn kleren (waaraan men kon zien dat hij de zoon was van een welgestelde burger) uit en zegt hij: "U bent mijn áárdse vader, maar ik aanbid alleen onze Vader die in de hémelen is"! 

Later stuurde hij een broeder in onderbroek een kerk in om daar te preken. Zelf ging hij hem vervolgens achterna, evenééns halfnaakt.

Franciscus preekte zelfs òntkleed: zònder alle symbolen van "hèbben", van bezit, macht, eer en heerlijkheid. En hij predikte een naakte Jezus. Níéts mocht tussen hem en Christus als bescherming staan. Zo had hij o.a. geen vaste plek om te wonen, geen geld, enz. 

Eens kwam hij midden in de winter naakt en halfbevroren bij een klooster aan. 

En wanneer hij op 3 oktober 1226 stervende is, legt hij zijn eenvoudige mantel af en legt men hem òntkleedt op de naakte grond. Hij wou God in kwetsbaarheid onder ogen komen, zoals hij door Hem gemaakt was. In het Paradijs is men naakt.


Franciscus maakte dit zonnelied:

"Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al Uw schepselen,
vooral, Heer, voor broeder zon, die de dag is,
en door wie gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister;
van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi."

.............................................................................................................................................................................................................................."Waarom zouden wij ons voor onze menselijke vormen schamen,
als God Zich niet geschaamd heeft de mensen aldùs te scheppen?!"

Aldus paus Clemens van Alexandrië.

..............................................................................................................................................................................................................................Karol Woytila (de latere paus Johannes Paulus II) schrijft, als aartsbisschop en professor voor katholieke sociale ethiek, in 1960 zijn fundamentele en tot op de dag van vandaag actuële werk "Liefde en  verantwoordelijkheid"
waarin hij aangeeft hoe de katholieke kerk de menselijke naaktheid ziet: 

"Omdat de mens door God naakt geschapen is, kan hij naakt en onbedekt blijven en behoudt hij zijn luister en zijn schoonheid."


God maakte man en vrouw naar Zijn beeld.

Het was en is geen zonde om naakt te zijn.

..............................................................................................................................................................................................................................
Michelangelo Merisi da Caravaggio, who lived in Italy from 1571 – 1610, made this painting, named: Madonna dei Palafrenieri and shows us the Madonna with het Child Jesus, together with Anne, the mother of Maria and also a serpent. Oil on canvas, c. 1610 292 cm × 211 cm (115 in × 83 in) in Galleria Borghese, Rome, Italy.

Hierboven ziet u een veelbetekenend schilderij van schilder Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610), getiteld "Madonna dei Palafrenieri" (Madonna en kind). Olie op  canvas, circa 1610, 292 cm x 211 cm, in Galeria  Borghese, Rome, Italië.

Saillant  detail: Op het schilderij van Caravaggio heeft Jezus rossig haar. Zou dat zijn, omdat hij de meerdere David is (van wie de bijbel vertelt, dat hij rossig haar had), die zijn volk van de boze reus redt? Voor meer info over Caravaggio: https://nl.wikipedia.org/wiki/Caravaggio_(schilder)

Dit schilderij van Michelangelo Merisi da Caravaggio, een Italiaanse Barokkunstenaar, beeldt mijn levensprincipe uit:

Jezus Christus is de Tweede Adam (volledig gaaf, vandaar paradijselijk naakt), die de duivelse slang vermorzelt.
Hij maakt, diegene, die één is met Hem, terug een Paradijselijke mens, nl. de eerste Adam, zoals God de mens bedoeld heeft.

Zoals de apostel Paulus schrijft: "Wie in Christus is, is een nieuwe schepping!"

De vrouw links is Maria, de moeder van Jezus.
Op dit schilderij leert N.B.! María Jezus lopen. Hierin zien we Jezus' mensheid.

Zijn godheid zien we aan Zijn gave naaktheid en in het feit, dat Hij de kop van de slang, m.a.w. de satan (Gods tegenstander) verslaat.
Ook dat laatste leert Hem N.B.!: María! Zij mag de Messias voortbrengen en onderwijzen. Zo werkt Maria mee aan de verlossing. Prachtig! die moeder/vrouw met haar voet op de kop van  de  slang. ...

De vrouw rechts is: Anna, de moeder van Maria.
De generaties (in de Bijbel: "geslachten") zien uit naar HET zaad van Adam (Genesis 3 vers 16), waardoor de redding komt: Jezus Christus.
Vandaar Jezus' geslachtsdeel in dezelfde riching als Jezus' voet, die satans kop vermorzelt!

Jezus Christus is HET zaad, waardoor wij, die in  Zijn naam de slang vertrappen: de  nieuwe, herschapen, paradijselijke = naturistische mens zijn!

Daarom zijn er op grond van genade-recht: christen-naturisten.

..............................................................................................................................................................................................................................Als u een paard ziet, denkt u dan: "Hé dat paard is naakt!"?
Of als u een hond ziet, zegt u dan: "Hé kijk eens: een naakte hond!"?
Waarom dan wel als u een mens zonder kleding ziet?

Wij zijn mens, met lichaam en ziel.
Zoals God ons geschapen heeft.
Dat is geen schande!Naturisme
Wandelend door de prachtige bergen van Castillon de Provence.
Op de achtergrond het meer van Castillon


Bloemen keren zich naar het  licht en schenken hun pracht aan wie die maar wil zien. 
God heeft ook ons geschapen. Ook wij mogen de pracht van ons lichaam laten zien aan wie die maar wil zien.Naakt - vrij en blij!

..............................................................................................................................................................................................................................


"Der Mensch aber ist dazu gemacht, ein Spielzeug Gottes zu sein, und das ist wirklich das Beste an ihm. So muß er denn, dieser Weise folgend und die schönsten Spiele spielend, das Leben leben, ..."

Plato: Leges, geciteerd door Huizinga


Allerlei mensen, die ècht aan gymnastiek doen. Het Griekse woord gymnos betekent nl.: BLOOT

Blootgewoon...: geen probleem!Er is niets beschamends aan het naakte mensenlichaam. 

Naturisme is acceptatie van en eerlijkheid over je eigen lichaam en dat van anderen, zoals het is.

Naturisme heeft niets te maken met "sex".

Integendeel: het spannende van: wat zou er onder de kleren zijn? - is weg.

Je bent zoals je bent. De ander is, zoals hij/zij is. Anders niks.

Zo eenvoudig en eerlijk is dat.

..............................................................................................................................................................................................................................
"Welke geest is zo leeg en blind,
dat deze niet het feit erkent,
dat de voet nobeler is dan de schoen,
en de huid mooier dan het gewaad,
waarin zij is gehuld?"


Michelangelo

..............................................................................................................................................................................................................................Dat geldt voor alle leeftijden, óók voor kinderen.Hoe kinderen later over (hun) naaktheid denken, hangt veelal af van wat hun daarover is geleerd door hun ouders en/of anderen.

Kinderen, die zijn opgevoed met de idee, dat naaktheid verkeerd is, voelen zich later ongewoon als ze naakt zijn en schamen zich voor elkaar, speciaal jongens ten opzichte van meisjes en meisjes ten opzichte van jongens.

Kinderen, die zijn opgevoed in een niet-naturistisch milieu, hebben een negatief idee over het lichaam. Dat geldt ook voor hun idee over en houding tot de seksualiteit. Die zit vol onbekende geheimzinnigheden, waardoor de seksualiteit verkeerd beoordeeld wordt.

Maar kinderen, die in een naturistisch milieu opgevoed zijn, hebben een gezonde houding ten opzichte van naaktheid en seksualiteit, omdat ze gewend zijn aan naaktheid (en aan hun eigen lichaam!). Jongens en meisjes zijn gewend aan elkaars lichamen en hebben daar geen vreemde gedachten over. Naakt leven (zoals we zijn geboren!) is niet vreemd, maar normaal. En later hebben zij als pubers geen verkeerde gedachten over het hebben van seks. Ze houden wel of niet van de ander om wie die ander werkelijk (in zijn/haar hart) is, niet wegens fantasieën.Kinderen zijn meer gewoon met hun ouders dan als ze niet weten hoe zij eruit zien. Want voor hen heeft het lichaam geen mysterieuze geheimen  en zij zullen er later geen  negatieve gedachten over hebben.Het is schandalig, dat er mensen bestaan, die sex met kinderen willen. Daardoor is het Naturisme in een gevarenzône geplaatst. Terecht moeten we daardoor zeer zorgvuldig omgaan met foto's van (kinder-)naturisten, opdat die nimmer in handen van dergelijke mensen komen. 

Dat houdt niet in, dat naturisten daardoor maar geen naturistisch leven moeten leiden of geen fotootje mogen maken van hun kinderen. Ons leven laten bepalen door kwaadwillenden, nee, dàt niet. We laten andere goede dingen toch ook niet na, omdat er kwaadwilligen bestaan? Onder naturisten wordt derhalve streng toegekeken of iemand kwade bedoelingen heeft en zoïemand wordt geweerd. 

Laten we niet vergeten, dat de gevarenzône ook buiten het Naturisme bestaat en zelfs nog meer, want dan laten dergelijke lieden hun fantasie nog meer de vrije loop. Kwalijke gedachten over sex bestaat meer buiten dan binnen het Naturisme, omdat men daarbinnen de geslachtsdelen niet interessant (meer) vindt.
Voorzichtigheid is geboden, maar laat daarbinnen het paradijselijke Naturisme gevierd worden in alle kuisheid, eerbaarheid en vrolijkheid! Naturisme heeft niets te maken met sex. Naturisme is puur, mooi! Naturisme is familie-vriendelijk! Naturistenkinderen zijn bevoorrecht!

Ook voor kinderen geldt zo: "Naakt - vrij en blij!"
Dit is zoals we bedoeld zijn te leven: natuurlijk, vredevol en  blij ... als een deel van het Paradijs van God


Voor alle leeftijden geldt:

Naakt - vrij en blij!

Worden als de kinderen!


Oude naturisten. Naakte kind'ren spelen bij de bron

in de zon

't wilde water schuimt en spat

over 't weeld'rig bloeisel, dat

vlekt en vlamt in vreugd' van Mei

en die kind'ren, die zijn wij.

                                                Jan Greshof.


Uit het boek: "Zo puur in de natuur" van Leonard de Vries; 

antiquarisch nog wel te koop.


.............................................................................................................................................................................................................................."Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab, wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? NUR WER ERWACHSEN WIRD UND KIND BLEIBT, IST EIN MENSCH!"


Erich Kästner.
..............................................................................................................................................................................................................................NAAKT


Naakt  zijn wij op deze aarde gekomen,
zonder ballast, zorgeloos en vrij:
echt een leven om  van te dromen,
maar jammergenoeg was 't al gauw voorbij.In een keurslijf werden wij gedwongen,
broekje aan en niet meer bloot,
de  lof van kleding werd bezongen,
bloot, zo zei men, dat slaat dood.Ging de Schepper dan een dwaalspoor,
toen Hij ons vormde uit Zijn hand?
Toch láter pas hing er een blaadje voor
in dat eerste paradijselijke land?Wij hervonden weer de schoonheid
van ons lichaam, puur en goed,
en  ontkleden ons in vrijheid
waar bedekking er niet echt toe doet.Water en wind bespelen onze huid,
zon bestraalt ons vanaf het ochtendgloren:
echt heerlijk, zo alles uit!
't Lijkt wel of we zijn herboren!Dank U, Heer! voor ons lieve lijf:
die rijkdom om van te genieten.
Uw goddelijke geest houdt erin verblijf.
Wat zouden wij U hiermee willen verdrieten?Bloot voelen wij ons echt kind van U,
zo mooi en zo gevariëerd geschapen.
Het is ons kleine Paradijs van nu
met Liefde als enig wapen. 


Deze woorden zijn van wijlen mijn goede naturist-christenvriend,
pastor Joop Eggermont,
(Geboren te Sluiskil op 12-08-1948 - Overleden te Gent op 04-09-2016) 
dd. 29 maart 2008, waarin ik mij volledig herken. 
Ik gedenk hem met eerbied en dankbaarheid. 
Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

..............................................................................................................................................................................................................................


Mijn  conclusie:

Laat niemand je dus misleiden, door je te vertellen, dat naaktheid God niet aanstaat.

Je bent geschapen in het beeld van God en op Hem gelijkend...: NAAKT! 

Toen Jezus de voeten van Zijn discipelen wies, was Hij NAAKT, met een eenvoudige handdoek in Zijn handen. Hij werd NAAKT gedoopt door Johannes. 

En Hij stierf NAAKT en verrees NAAKT.


God riep Jesaja op om 3-jaar lang NAAKT te prediken.

Saul was NAAKT onder de profeten, waardoor de mensen zeiden: Hij is één der profeten!"

Koning David danste NAAKT in Jeruzalem.

Naaktheid is zó heilig als de dag waarop God naaktheid schiep. En ondanks al de perversiteit ervan in onze cultuur, waarin naaktheid gelijk wordt gesteld met sex, vraagt Hij ons als radicale volgers van Jezus Christus te breken met de algemeen geldende culturele en sociale normen en waarden en naaktheid opnieuw heilig te maken.

Zonde komt van onze geest! Zondigen kan dus gebeuren zowel in als uit de kleren.

Het lichaam, ons natuurkleed, is in principe goed.

In (één met) Christus ben je een nieuwe schepping en is het Paradijs teruggekeerd.
Waarom dan niet te leven zoals God ons heeft geschapen en bedoeld?
Eén met God, 

één met de natuur, 

één met jezelf. 

Vandaar mijn motto:

Waarom moeilijk doen met kleding,
als het makkelijk kan zonder?

Beter voor natuur en milieu en...

...voor onszelf!


(Foto: France, Euronat)


Hopelijk waardeerde u mijn blogspot positief en bent u ook graag naturist!

Naturisme en de Bijbel gaan goed samen!


God maakt geen onderscheid des persoons. Ieder mens mag goddelijk leven = en theos = enthousiast!

Ik hoop en wens, dat u allen enthousiast leeft en ook, dat mede-christenen uit de kleren gaan.


En ik hoop en wens, dat er zo meer  en meer 
SHALOM, meer en meer liefde, gerechtigheid en barmhartigheid, is in deze wereld. 

"Adieu!" (hetgeen betekent: "Aan God"; "Gode bevolen!")

Hartelijke groeten van:


Naturisme
Abraham Jochem (Bram)

Foto: Op de berg achter de camping Castillon de Provence

Naturisme: natuurlijk! Bloot-gewoon.

Mijn kleed, dat is het water,
mijn schoeisel is het zand,
mijn hoed de hoge hemel
het wereldruim mijn land.

Zo ben ik als de vissen,
de vogels in het groen,
zo ben ik als de mensen,
wat ze zijn of doen.

Heeft scheiding tussen mensen
wel reden van bestaan?
Of is het als mijn jasje:
dun stofje, enkel waan?

Jaap Egmont

..............................................................................................................................................................................................................................

Een lezenswaardig artikel uit het blad "Naturisme" van de NFN dd. Februari 2001 over "De Christen-Naturist":

Een artikel uit het blad "Zonnewijzer" van het Nederlands Verbond van Naturisten "Zon en Leven" uit voorjaar 1955. Het is geschreven door onze christennaturist vriend, wijlen Piet Duijst. Hij overleed op 21 Januari 2013, 86-jaar oud geworden, in zijn woning op FlevoNatuur. 

Ouderwets taalgebruik, maar nog altijd het lezen waard!

..............................................................................................................................................................................................................................

Voor meer informatie over Naturisme, zie o.a.:

De Naturisten Federatie Nederland, zetelend te Amersfoort: https://www.nfn.nl/https://www.nfn.nl/jongeren/

De Federatie van  Belgische Naturisten: https://www.naturisme.be/

..............................................................................................

De grootste Nederlandse Naturistencamping Flevo-Natuur: https://www.flevonatuur.nl/
Van deze zgn. puntdakhuisjes zijn sommige te huur via FlevoNatuur.nl
Ook kan men een huis of caravan huren via particulieren

Huisjes die worden verhuurd door FlevoNatuur zelf

Of zelf een huisje of mobilhome kopen

Of een A-huisje huren van een particuliere eigenaar (zie advertenties in het blad van de NFN).
Deze huisjes hebben vaak een grote tuin.
.
Ons paradijsje

Een fiets is op het grote terrein van FlevoNatuur gemakkelijk.
Bij voorbeeld om naar de winkel of naar de zwembaden en sauna's te gaan


..............................................................................................................................................................................................................................

Mijn favoriete bestemmingen in het buitenland zijn:

Castillon de Provence (niet ver van Castellane)

Dit prachtige domein vol rust en zuivere lucht ligt zo'n 1500 meter boven de zeespiegel. Hoewel de zon er uitbundig schijnt, zijn de nachten toch lekker koel. En een wandeling naar het (stuw-)meer beneden is niet te versmaden. 

Onderweg van de camping naar beneden, naar het meer van Castillon, komt men langs een bron.

Onder het meer ligt ergens het onder-water-gezette dorp Castillon. Vandaar de naam: Le Lac de Castillon. Het is er nu heerlijk zwemmen, canoën en zonnen.


Kanoën op Le Lac de Castillon behoort tot één van de mogelijkheden van het domein La grande Terre de Castillon de Provence.

Zie verder de andere foto's van dit prachtige domein hierboven in mijn blogspot.


Vive le Naturisme! Vive la France! Vive Castillon de Provence!

..............................................................................................
De auto kan worden geparkeerd bij de "tente-prêt-à-vivre" (gereedstaande tent).
Wel zo gemakkelijk: geen gesjouw.


De tenten staan midden in de bossen, die ervoor zorgen, dat het op warme dagen niet al te warm wordt.


Naturisme
Hier voed ik moeder roodborst, die de reepjes Hollandse kaas naar haar jongen brengt.

Een fiets meenemen of huren is aan te bevelen wegens de grote afstanden in Euronat, bij voorbeeld naar het kilometerslange en mooie naturistenstrand.Mon amie Laure dit: "Au revoir!"
..............................................................................................
Het domein ligt op de Noordelijke helling (veel zon) van de rivier La Cèze.
Heerlijk afkoelen in het klaarheldere water!

Vanaf La Cèze is het een heerlijke klim-wandeling naar de ruïne's van het kasteel Château de Ferreyroles.
Een klimwandeling naar de ruïne's van Le château de Ferreyroles bovenaan de Gorge de la Cèze behoort ook tot de mogelijkheden.

..............................................................................................

Verder zijn er veel naturistenstranden, waar men een natuur in natuur-ervaring kan hebben.

Zoals in Rockanje, Zuid-Holland, in de duinen:

Een beetje verbrand: goed met zonnebrand-olie insmeren is belangrijk!

Of in Den Haag, op het Stille Strand aan de Westbroekduinen (De Savornin Lohmanlaan):

Stil en schoon!

En op Skyros, een eiland midden in de Egeïsche Zee, behorend tot Griekenland:

Dit naturistenstrand is ten Oosten van het gelijknamige stadje Skyros, dat boven op de rots gelegen is, waarop ooit Achilles woonde. De naam van het naturistenstrand is: 'Tou Papa to Homa', net ten zuiden van het gehucht Magazía. Er is daar grof zand. Het is er rustig en schoon. Er is ook een grot en enkele klimrotsen. Het strand wordt alleen door naturisten bezocht. Het water is zeer helder. Men kan de zee-anemonen zien...............................................................................................

Voorts kan ik aanbevelen:


..............................................................................................................................................................................................................................

En ten slotte in Tsjechië:


-----------------------------------------------------------------------------------

Kennismaking met het Naturisme:


..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................


..................................................................................................................................

Wat houdt naturisme eigenlijk in?

..................................................................................................................................

Hulp bij problemen

..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................

De familie Buijsse

..................................................................................................................................

naaktrecreatie.com

..............................................................................................................................................................................................................................


Auf Deutsch: 

..............................................................................................................................................................................................................................


En Français:

https://nuetheureux.com/2017/09/06/comment-parler-de-ses-vacances-naturistes-a-ses-amis-et-a-sa-famille/

..................................................................................................................................

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-naturisme-une-histoire-196132

..................................................................................................................................

http://www.paysdezabulon.com/pourquoi-le-seigneur-est-nu/

..................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................


In English:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_naturism

..................................................................................................................................

http://zjuzdme.org/blogs-about-nudismnaturism/

..................................................................................................................................

https://nl.qwe.wiki/wiki/Christian_naturism

..............................................................................................................................................................................................................................


In het Pools:


..............................................................................................................................................................................................................................Een interessante passage in het Engels uit het boek "NUDITY IN ANCIENT TO MODERN CULTURES" by Aileen Goodson (A chapter from her book, Therapy, Nudity & Joy) "If anything is sacred, the human body is sacred" ---Walt Whitman "I Sing the Body Electric"

Early Christian Nudists 

There are a number of ministers and priests in the contemporary nudist movement. In fact, the modem nudist movement was largely organized by ordained religious leaders, as discussed more fully in Chapter 8. These religious leaders used as their justification the many parts of the Judaic-Christian Bible which speak of accepting the human body without shame (such as references to those apostles who were fishermen, naked at their work). Religious nudists use these quotations as an answer to the fundamentalist preachers who sermonize about God's demand for clothing. For example, the Rev. Martin Wadestone, author of "Nudism and Christianity," writes: "Actually, in the light of the Bible, there is no sin in nudity itself; but if a person uses the nudity for lustful or immoral purposes he has misused it, and this constitutes a sin. The Bible does not speak against nudity nor does it teach that the body is shameful. There is reference to shame in nudity, but this shame was produced in the mind of man, not by divine ordination."
This was also the belief of at least five groups in the history of Christianity: the Carpocrations, Adamites, Adamianis, Encratites, and Marcosians. Most of the historical information we have concerning the beliefs and practices of these early Christians comes to us, in fact, through the recorded criticisms and diatribes of Roman Catholic Church authorities, since these authorities have largely destroyed the writings of those they considered heretical. Platonic philosopher Carpocrates, born in Alexandria, Egypt in the second century A.D., believed in one God as creator of the world and all things in it. He combined the Christian ideal of the brotherhood of man with portions of Plato's Republic, advocating that the glories of God should not be hidden. He urged Christians, both male and female, to look upon the natural body with gratitude for the creative force of God-love. His disciples suffered ridicule and sometimes severe persecution but continued their practices into the fourth century A.D. Records indicate that nude statues and a museum were created to honor this sect. It was the Carpocrations who first portrayed Christ's body in the exposed form commonly seen to this day. The Adamianis existed in the second and third centuries A.D. They were a group that hoped to regain the innocence mankind lost in the Garden of Eden and, consequently, worshiped in a state of nakedness and lived as a nudist community. It's believed that groups of Adamianis used deserted pagan temples for their own rituals. Some generations later, Encratites and Marcosians, who developed out of the Adamiani tradition, appeared on the scene. The Encratites were vegetarians and many, if not all, practiced nudism. In ancient Gaul (France), a Gnostic teacher named Marcus and his followers became known as Marcosians and were well established in the Rhone Valley by the third century. Irenaeus, a conservative Christian writer of the day, criticized their nudity and religious beliefs, remarking: "Marcus is regarded by these senseless and brain cracked as working miracles."29 The Adamites (no connection with the Adamianis) were an active sect in Bohemia during the fifteenth century A.D. They were part of the Hussite Reformation. This group set up numerous religious nude communities. Natural-living Christians were referred to by traditionalists as "Gnostic heretics," because their Christian doctrines were influenced by esoteric teachings and Eastern mystical thought. Henry de Horatev has written that, while in one sense they could be considered Gnostics, "they were not Gnostics but just plain radical Christians." 
These "in-the-buff" religious groups were not exhibitionists, preferring to live in isolated and inaccessible seclusion, protected by the forests in Gaul, the deserts in Egypt, and the islands of Greece. They built sturdy stone walls for privacy and protection from the hostile communities surrounding them. 
DeHoratev reflects, "How much it is to be regretted that the only records we have of the early Christian nudists come to us from hostile censorious quarters! Let us hope that someday, in some European or African monastery or tomb, there will be discovered a cache of lost Gnostic books which will shed new light on the persecuted groups of the nudists of antiquity, just as the Dead Sea Scrolls have brought new understanding to the old Hebrew literature." 

..............................................................................................................................................................................................................................


Andere interesante artikelen, waarin Artikelen, waarin op het Naturisme voorbereidende gedachten zijn, waardoor sommige naturisten, waaronder ik, geïnspireerd werden:

..............................................................................................................................................................................................................................


Nogmaals de hartelijke groeten van:
Naturist Abraham Jochem.