Pagina's

zaterdag 5 november 2016

I) Introductie - II) Wat is Naturisme? - III) Verschil met Nudisme - IV) Naturisme en christenen - V) Naturisme en kinderen - VI) Naturisme in a) Nederland en b) Frankrijk

HOOFDSTUK I

Introductie

NAAKT
Naakt zijn wij op deze aarde gekomen,
zonder ballast, zorgeloos en vrij:
echt een leven om van te dromen,
maar jammer genoeg was ’t al gauw voorbij.
In een keurslijf werden wij gedwongen,
broekje aan en niet meer bloot,
de lof van kleding werd bezongen
en bloot, zo zei men, dat slaat dood!
Ging de Schepper dan een dwaalspoor,
toen Hij ons vormde uit zijn hand?
Toch later hing er pas een blaadje voor
in dat eerste paradijselijke land?
Zo hervonden wij weer de schoonheid
van ons lichaam, puur en goed,
en ontkleden ons in vrijheid
waar bedekking er niet echt toe doet.
Water en wind bespelen weer onze huid,
zon bestraalt haar vanaf het ochtendgloren:
echt heerlijk, zo alles uit!
’t Lijkt wel alsof we zijn herboren!
Dank u, Heer, voor ons lieve lijf,
die rijkdom om van te genieten,
uw goddelijke geest houdt erin verblijf,
hoe zouden wij U ermee willen verdrieten?
Bloot voelen wij ons echt kind van U,
zo mooi en o zo gevarieerd geschapen:
het is ons kleine paradijs van nu
met de liefde als enige wapen.


Deze woorden zijn van wijlen mijn goede naturist-christenvriend pastor  Joop Eggermont (Sluiskil, 12-08-1948 tot Gent, 04-09-2016) dd. 29 maart 2008, waarin ik mij volledig herken. Ik gedenk hem met eerbied en dankbaarheid.

*********************************************************************


Albizia - Zijdeboom - Arbre A Soie

"Lectori Salutem!" ("Den lezer heil!")


Welkom op mijn blogspot over

Naturisme, 

in het bijzonder: het naturist-christen-zijn.


Mijn naam is Abraham Jochem en ik woon in Nederland.
Jezus Christus is mijn Inspirator en ik ben naturist.

Graag vertel ik u in deze blogspot waarom ik christen èn naturist ben.

Ik ben graag christen, omdat ik Jezus Christus zie als een Inspirator voor mij in het leven van het "er zijn" in onbaatzuchtige liefde voor de ander en voor heel Gods schepping. Daarom leef ik graag zonder kleren, omdat ik wil zijn zoals ik ben (geschapen). Ik heb niets (te verbergen). Ik ben (open en eerlijk). Ik hoef mij niet te schamen voor mezelf, net zomin als u zich hoeft te schamen voor uzelf. Ik ben die ik ben, niets meer, maar ook niets minder. En iedereen is gelijkwaardig. Het ervaren van het naturisme is het ervaren van gelijkwaardigheid met ieder ander geschapen mens en daarover "open-"staan.
Niet kleren maken de mens, maar iemand is, zoals hij/zij is. Ons hart, onze innerlijke drijfveren en onze manier van er-zijn-voor-anderen zijn belangrijk, niet onze kleding. Liefde is alles. Liefde met als kenmerken o.a. respect, behulpzaamheid en rechtvaardigheid maken ons tot een goed mens.

Vandaar dat ik naturist ben.

Naturisme
Abraham Jochem
*************************

HOOFDSTUK II

Wat is Naturisme

(In Duitsland: FKK) ?

Definitie van NaturismeTot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd:

Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven.


In Frankrijk, het naturistenland bij uitstek, is in 1974 in Agde, de naturistenstad bij uitstek, een

definitie

geformuleerd tijdens het veertiende congres van de INF (Internationale Naturist Federatie) over het Naturisme.
Deze definitie is de meest gangbare.
Hier volgt ze in de oorspronkelijke taal:

Selon la définition adoptée par le XIVe Congrès international de la Fédération naturiste internationale (INF-FNI, Agde, 1974),

"le naturisme est:une manière de vivre en harmonie avec la nature,
caractérisée par la pratique de la nudité en commun,
ayant pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l’environnement. »


En effet, la nudité collective, dans un cadre familial et sain, où toutes les générations se côtoient, est synonyme de liberté et de plaisir pour les naturistes, qui cherchent à vivre au calme, immergés dans une nature préservée.
Toutefois, cette nudité (nudisme) n’est qu’une des composantes du naturisme : la dimension sociale, de respect d’autrui, de tolérance et de convivialité sont très importants.
Le naturisme permet notamment à certaines personnes complexées ou handicapées de se sentir à l’aise et de mieux accepter leur corps, et le regard des autres.
L’éthique naturiste est également caractérisée par le respect de l’environnement. Certains naturistes parlent de « nudité intérieure » pour désigner les bienfaits apportés au psychisme par la pratique naturiste.

Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur;
het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid,
die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Internationale Naturisten Federatie, Agde, 1974.


Uit beide bovenstaande definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid.
Het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie.

In deze definities kan ik mij volledig vinden. Ik ben graag zó naturist. Immers: alle mensen zijn gelijkwaardig geschapen. En een naturist heeft respect voor anderen, ongeacht hun sexe, sexualiteit, ras, religie, overtuiging of andere verschillen. Een naturist gelooft in de waardigheid van elk menselijk wezen en gelijke rechten voor allen. Een naturist beschouwt naaktheid als natuurlijk-gewoon en respecteert eigen lichaam en dat van een ander zoals ze zijn.

Naturisme is een sociale naaktcultuur, met respect voor héél de natuur (inclusief zichzelf en de ander).

De mensheid en diens natuurlijke omgeving is zo één geheel.

Liefde is een sleutelwoord zowel in het christen-zijn als in het naturist-zijn.


Naturisme houdt in: LOVE

*****************************

Ik ben geboren als Naturist, zoals iedereen...

...en nog steeds leef ik als Naturist. Waarom zou ik niet?


Ik wil graag eenvoudigweg betrouwbaar zijn zoals ik ben, levend in Liefde tot de Natuur (mezelf, de ander, de leefwereld, de aarde, God).

Ik noem dat: het zijn van "Natuur-in-Natuur".


*****************************

Geschiedenis.


De bakermat


Men kan het naturisme zien als een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden.
Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar.
Hetzelfde argument dus, dat ook bij schooluniformen gebruikt werd.

Uit het Victoriaanse Engeland (1837 tot 1901), waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren rijkelui die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden.

Ook in het Wilhelmische Duitsland (1888 tot 1918) werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd.
Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" de burgerij te veel choqueerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen.
Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.

*********************************

HOOFDSTUK III


Het verschil tussen nudisme en naturisme


Wat is Nudisme?

Nudisme is een onderdeel van naturisme.
Nudisten zijn mensen die graag zonder kleren rondlopen, zonnen, zwemmen, sporten, soms in het bijzijn van andere nudisten, maar ook thuis. De eenheid met de natuur speelt dan niet een hoofdrol.
's Winters kan men wegens de koude moeilijk naakt in de natuur zijn. Maar het kan wel in de sauna, tijdens naturistisch zwemmen in vele zwembaden, op naturistenterreinen en thuis.

Nudisme
NUDIST

Nudisme thuis

*****************************

Wat is Naturisme?

Naturisten zijn nudisten, maar ook meer dan dat.
Het verschil tussen Nudisme en Naturisme is dat naturisme veel breder is.
Naturisten willen graag in overeenstemming leven met de natuur en de omgeving.

Een naturist is graag één met de Natuur!Naturisme is een levensfilosofie, waarbij men streeft naar een leven in harmonie met de natuur.

Naturism is a Nature-in-nature experience
NATURE-IN-NATURE

Naakt tuinieren in mijn tuin (en dat niet alleen op "naked-gardening-day", begin Mei).

Het aanvaarden van onze eigen naaktheid helpt ons bij het integreren in de natuur.


Naturisme is een levenstijl waarbij respect voor jezelf, respect voor de natuur en respect voor anderen voorop staat. Het aanwezig zijn van afkeer over onvolkomenheden aan het lichaam van een ander is ondenkbaar bij een echte naturist. Hij accepteert en respecteert de medemens als een onderdeel van de natuur.

Het gezamenlijk naakt zijn zorgt, dank-zij het wederzijds respecteren van het lichaam en de persoon die het vertegenwoordigt, voor een ware vrijheidsbeleving.

Naakt zijn we allemaal gelijkwaardig, dik en dun, groot en klein, man en vrouw, oud en jong.

Met mij ervaren velen het naturisme als een loskomen van het drukke ingeblikte leven en als een ontspanning van geest en lichaam.

Het schaamtegevoel waar zoveel mensen last van hebben, en dat ons veelal door de opvoeding en/of de godsdienst is aangeleerd, zetten naturisten van zich af.

Zo genieten ze des te meer van de wijdse natuur en het leven hierin.

Vrijheid - Blijheid dus!

Leven als naturist: ZO VRIJ ALS EEN VIS IN HET WATER !Zon, zee en zindering


Deze video is opgenomen op het naturistenstrand van het prachtige, rustige Griekse eiland
Skiros (Skyros), midden in de Aegeïsche Zee (Aegean Sea) van Griekenland (Greece).
Dit naturistenstrand is ten Oosten van het gelijknamige stadje Skiros, dat boven op de rots gelegen is, waarop ooit Achilles woonde. De naam van het naturistenstrand is: 'Tou Papa to Homa', net ten zuiden van het gehucht Magazía. Er is daar grof zand. Het is er rustig en schoon. Er is ook een grot en enkele klimrotsen. Het strand wordt alleen door naturisten bezocht. Het water is zeer helder. Men kan de zee-anemonen zien.


Naturism on Skyros in Greece
SKYROS

Het naturistenstrand op het eiland Skiros (Skyros), Griekenland


De rotsen op het naturistenstrand van Skiros


Hoe kan men op Skiros komen?
Dat kan via een veerboot, die van Kimi komt op het eiland Evia. In Kimi kan men komen met een rechstreekse busverbinding uit Athene (Liossions station).
De veerboot gaat eenmaal per dag (meestal 17.30 uur), in het zomerseizoen tweemaal per dag. Bij aankomst op Skyros wordt men verwelkomd door muziek in de haven van Linaria. Vandaaruit gaat een bus naar Skyros-dorp.
Vanaf Schiphol gaat er iedere Donderdag van April tot November een Transavia-vliegtuig naar Skyros (HV221; terug HV222). Om een stoel te boeken kan men dit doen via Ross Holidays: 0031 24 642 48 48. Email: info@rossholidays.nl
Op woensdagen en zaterdagen kan men ook met Olympic Airlines naar Skyros vliegen vanaf Athene. Zie: http://www.olympicairlines.com/ Symbool van het Naturisme

*****************************

HOOFDSTUK IV

Naturisme en Christen-zijn is geen tegenstrijdigheid"Wie in Christus is, is een nieuwe schepping (of: schepsel); het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (II Cor. 5 : 17).

Christus brengt ons terug in het Paradijs. In deze vaak zo onparadijselijke wereld is er van het Paradijs tòch iets merkbaar in relatie tot God, met Wien we door Christus verbonden werden. In de onmetelijke, onbegrensde liede en shaloom van God delen wij.


************************************

In de Bijbel lezen wij in Mattheüs 18 de verzen 1 tot 6:

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: "Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?"
2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden,
3 en zeide: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.
6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."


In het Thomas-evangelie (dat nog dichter bij de oorspronkelijke uitspraken van Jezus is dan Mattheüs) lezen we in logo 37, dat Jezus zegt:

"Zijn (Jezus') leerlingen zeiden: "Op welke dag zult gij ons verschijnen? En op welke dag zullen wij u zien?"
Jezus sprak: "Als gij u ONTKLEEDT zonder u te schamen en als gij uw klederen neemt en ze als kleine kinderen onder uw voeten legt en er op zult treden, dan zult gij de Zoon van de Levende zien. En gij zult niet bevreesd zijn."Naakt voor God

Jezus wijst ons expliciet terug naar ons prille begin: ons kind-zijn. Naakt werden we als kind geboren. En in de tijd en omgeving van Jezus konden kinderen nog heel lang onbevreesd naakt en vrij rondlopen.

Impliciet verwijst Jezus ons naar onze kom-af: het Paradijs.
God heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen: NAAKT. In het Paradijs is alles en iedereen vol van Gods LIEFDE en is er zo SHALOM (volkomen vrede, goedheid).
Dus zijn er ook geen kwalijke gedachten bij het zien van een naakte mens. Nog minder zijn er kwalijke woorden en daden.

Gods NAAM is Zijn identiteit. Zijn (Hebreeuwse) Naam is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord "zijn": "de Zijnde", de Aanwezende". Hij IS er, in LIEFDE, voor Zijn schepping, voor u en voor mij. Hij zegt: "Ik ben, die Ik ben".

En als WIJ vol van God zijn, één met Hem, dan "ZIJN" ook wij er, in LIEFDE voor Hem, voor elkaar, Zijn schepping en onszelf.

Gods Naam is dus NIET: "de hebbende", de "Bezitter", de "Machthebber".

Vandaar dat God geen kleren aan heeft en ons zonder kleren geschapen heeft en bedoelt. Kleren HEB je, zijn bezit, moeten bezeten en verdedigd worden. Kleding is zo: symbool van macht, van verdediging, van oorlog.

Het is alleen als Adam en Eva hun levensdoel (er "zijn") missen (door te "hebben"), dat ze zich voor elkaar moeten schamen en dat er kleding is. Zonde is: je levensdoel missen! Er niet meer te zijn voor God, voor elkaar, voor Zijn schepping en voor onszelf. Gewapend met kleding en meer schamen wij ons voor God, elkaar en onszelf. En dat gaat van kwaad tot erger...

Maar

Jezus

laat ons zien, dat ons leven niet ons doel hoeft te missen; dat we niet gedoemd zijn tot zó'n afged(w)aald leven! We mogen vol van God zijn. Jezus, Die vol is van God, laat ons zien, dat we opnieuw paradijselijke mensen kunnen zijn. Het opnieuw leven als kind van God in Zijn Koninkrijk IS mogelijk!

En Jezus roept ons op tot bekering, tot ommekeer tot God, opdat het Paradijselijke leven terugkeert. De grote liefdesdaden, die Jezus deed, kunnen ook wíj doen en nog grotere dan die, zegt Hij. En Hij leeft ons het Paradijselijke leven voor.

Dáártoe wordt Hij naakt geboren en ondanks dat Hij door mensen in buitenparadijselijke doeken werd gewikkeld, werd Hij naakt gedoopt in de Jordaan door Johannes de doper. Dáártoe ontkleedt Hij Zich en wast naakt de vuile voeten van Zijn leerlingen, met enkel een handdoek. Dáártoe hangt Hij naakt aan het kruis en staat Hij naakt op van tussen de doden, want als Maria Magdalena het graf van Jezus bezoekt, vindt ze daar Zijn kleren. Jezus heeft Zijn kleren van bezit, schaamte en angst afgelegd. Hij is naakt als Adam en Eva in het paradijs.


En wie één is met Jezus, zegt Paulus, IS een nieuwe schepping. Wie Zich laat inspireren door Zijn Geest, Die Gods Geest is, leeft weer paradijselijk, NAAKT. Kwetsbaar, open en bloot voor God en de naaste. Levend in de Liefde. Zonder schaamte. Zonder angst. Vrij en blij één met God.

En dat betekent in onze huidige maatschappij, waarin velen leven onder de afgod "hebben", vaak: kruisdrager-zijn, net als Jezus. Maar tevens: mens der opstanding-zijn, net als Jezus. Vol van God, onsterfelijk, één met het Universum, in opstanding tegen het "hebben", het macht-denken.

In de Bijbel lezen we niet alleen, dat het Paradijs terugkomt, maar ook, dat het is er NU al is, zegt Jezus, nl. binnen IN ons, in onze gedachten, woorden en daden.

Vandaar dat er christenen zijn, die tevens naturisten zijn
. Christenen, die één zijn met Jezus en zo één zijn met God. Christenen, die mentaal: paradijselijk leven en dat ook fysiek laten zien in hun naaktheid. Ze vertrouwen niet op "hebben", maar op God, de "Zijnde" en leven conform Zijn bedoeling met ons.

In het vervolg noem ik hen naturist-christenen. Zij hebben geen problemen met de definitie van "Naturisme", die de Internationale Naturisten Federatie gaf in 1974 te Agde in Zuid-Frankrijk:

"Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur;

het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid,

die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect,

respect voor de medemens

en eerbied voor natuur en milieu".

Dat zijn redenen, waarom ook ik mij niet ervoor schaam een naturist-christen te zijn en daar openlijk voor uitkom.

De "Ik ben" zegt ook tegen mij: "Jij mag er zijn"! En daarom "ben ik, die ik ben", NAAKT, niet meer en niet minder. Naakt, kwetsbaar voor God en de naaste.

Wat we lazen in het Thomas-evangelie, is mijn levensmotto geworden:

"Zijn (Jezus') leerlingen zeiden: "Op welke dag zult gij ons verschijnen? En op welke dag zullen wij u zien?"
Jezus sprak: "Als gij u ontkleedt zonder u te schamen en als gij uw klederen neemt en ze als kleine kinderen onder uw voeten legt en er op zult treden, dan zult gij de Zoon van de Levende zien. En gij zult niet bevreesd zijn."


Ik hoef mij niet te schamen voor mijn geboorte-kleed. Ik hoef mij niet te schamen voor mezelf, zoals ik ben, innerlijk en uiterlijk. Zowel innerlijk naakt voor God als uiterlijk naakt voor God, mag ik er zíjn..

Dit Goddelijk-naakte bestaan beleef ik altijd. Ook in de kleren, die soms nodig zijn (om de koude, of omdat anderen naaktheid niet verdragen). Maar het best beleef ik dat één-zijn met God(s bedoeling), als ik naakt ben: dan ervaar ik het leven in harmonie met God en het Goddelijke in de natuur.
Ik ben zoals ik ben: één met het Universum en zo ook één met de natuur. Eenheid ook in geest en lichaam. Eén met God. Eén-voudig ben ik, die ik ben. Een mystieke godservaring.
Dat geeft ontspannenheid, vrijheid van opgeblazenheid en huichelarij.
Ondanks wat andere mensen ervan denken en zeggen: ik blijf: één-voudigweg leven, lieven en loven!
Eén met God en Zijn schepping.

We mogen naakt,
met het grote geschenk van ons eigen lichaam,
dat wij van onze Schepper,
als het meest kostelijke cadeau gekregen hebben,
voor Hem treden,
Hem eer bewijzen,
Zijn Naam groot maken
en Hem aanbidden,
bezingen
en voor Hem spelen.


Naturist and Christian
NATURISTCHRISTEN

"Hoe groot zijt Gij!" / "How great Thou art!"

*****************************

"Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid; wonderbaar zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel."

Psalm 139 vers 14

*****************************

Vandaar dat naturist-christenen naakt samenkomen voor Zijn Aangezicht, dat over hen licht.

Doet u mee? Welkom!

God maakt geen onderscheid des persoons. Ieder mens mag goddelijk leven, als hij/zij dat wil. Door Jezus kunnen we allen, als we willen, God vinden. en ik hoop, dat ook u u openstelt voor het leven in God = en theos = enthousiast!

En ik hoop en wens ook, dat mede-christenen ook uit de kleren gaan, omdat Genesis 1 en 2 en Openbaring 21 (het Paradijs) ons de Gode welbehagelijke toestand tonen. We zijn IN Christus Jezus NU AL een nieuwe schepping zijn.

En ik hoop en wens, dat er zo meer en meer SHALOM is in deze wereld.


Shalom!


*****************************


Wees naakt, wees vrij en blij!

*****************************

Dat was ook al zo in het leven van

Franciscus van Assisi.

Je zou hem een

"naturist avant la lettre"

kunnen noemen.

Een uitspraak van hem luidt:

"Núdus nudum Chrìsti sequi":


"De NAAKTE Christus volg je NAAKT".


De rebelse grondlegger van de Franciscaner orde zei ook, dat men NAAKT in de NAAKTE armen van Christus werpe.

Franciscus wees steeds opnieuw op het Gòddelijke in de mens en zo op het afbreken van de muren, die foutievelijk door die mens opgericht zijn, op basis van het hèbben, het bezìt. Gods NAAM is namelijk: de ZIJNDE. Er zíjn. Er zijn in liefde. Wie zijn Goddelijke afkomst en bestemming beaamt, IS er. IS er, in liefde, tot Gòd, tot elkáár, tot jezèlf; tot héél Gods schepping. Díé liefde maakt naakt. Dat houdt in principe in: afzien van hèbben, van bezìt, van kleren, van onderscheidingen, van status enz. Want alle hèbben, alle bezìt vraagt om beschèrming. Bezit vraagt om wápens. Wàt voor bezit de mens ook aandoet, daarmee brengt deze zich in het gevaar te miskennen de staat van naaktheid waarin wij allen gebóren zijn en waarnaartóé we onderweg zijn: het Paradijs.

Zoals we in de Bijbel Job horen zeggen: "Náákt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, náákt zal ik ook heengaan" (Job 1:21).

Op een dag, wanneer Franciscus een heftige discussie met zijn rijke vader heeft, trekt hij, ten aanschouwen van iedereen, zijn kleren (waaraan men kon zien dat hij de zoon was van een welgestelde burger) uit en zegt hij: "U bent mijn áárdse vader, maar ik aanbid alleen onze Vader die in de hémelen is"!Later stuurde hij een broeder in onderbroek een kerk in om daar te preken. Zelf ging hij hem vervolgens achterna, evenééns halfnaakt.

Franciscus preekte zelfs òntkleed: zònder alle symbolen van "hèbben", van bezit, macht, eer en heerlijkheid. En hij predikte een naakte Jezus. Níéts mocht tussen hem en Christus als bescherming staan. Zo had hij o.a. geen vaste plek om te wonen, geen geld, enz.

Eens kwam hij midden in de winter naakt en halfbevroren bij een klooster aan.

En wanneer hij op 3 oktober 1226 stervende is, legt hij zijn eenvoudige mantel af en legt men hem òntkleedt op de naakte grond. Hij wou God in kwetsbaarheid onder ogen komen, zoals hij door Hem gemaakt was. In het Paradijs is men naakt.


Franciscus maakte dit

zonnelied:


"Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al Uw schepselen,
vooral, Heer, voor broeder zon, die de dag is,
en door wie gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister;
van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi."


Naturism art
NATURISME KUNST

Op het strand van "Euronat"

Naturisme-kunst: "Lovely Nature"; dit kunstwerk symboliseert onze eenheid met moeder Natuur

*******************************

Naturisme en Christen-zijn is geen tegenstrijdigheid


"Wie in Christus is, is een nieuwe schepping (of: schepsel); het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (II Cor. 5 : 17).

Jezus Christus brengt ons terug in het Paradijs.

In deze vaak zo onparadijselijke wereld is er van het Paradijs tòch iets merkbaar, nl. in relatie tot God, met Wien we door Christus verbonden werden.

In Gods onmetelijke, onbegrensde liefde en shaloom mogen wij delen.

*****************************

Het verwijt van vele christenen, die geen naturisten zijn, aan christennaturisten is, dat wij de zonde miskennen.

Dit is doorgaans gebaseerd op hùn uitleg van Genesis 3. Zij menen dat de Bijbel tijdsbepalend is. Zij menen, dat het in Genesis 1 en 2 gaat over de zogenaamde "staat der rechtheid", die sinds Genesis 3 vers 15 verleden tijd is. We leven nu in de "staat der zonde". Ook naaktheid valt volgens hen nu onder de zonde.

De Bijbel geeft echter zelf aan een symbolisch boek te zijn, dat ons wil wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid om op een goede manier te leven. Vandaar dat voorbeeld van het eten van de verboden vrucht, als onwil op het gehoorzamen van God. Wil men van God (de "Zijnde" - LIEFDE) zijn, of van Zijn tegenstander (de listige slang van het "hebben")? Maar ook na de zonde van Adam en Eva, ook ná Genesis 3 vers 15, vraagt God aan ons: "Mens, waar zijt gij?". Hij wijst ons ook nu op onze eigen ver-antwoord-elijkheid. Leven in gemeenschap met God is nog steeds mogelijk, dank zij Hem, Die zó goed is, dat Hij ons verstand, onze wil en onze krachten ten goede wil buigen, zodat we niet zondigen. Zo kunnen we ook nu zelfs lijken òp en één zijn mèt de Mensenzoon: Jezus Christus. Ook na de zogenaamde "zondeval" (Genesis 3) blijft de mens een verantwoordelijk wezen en is deze niet gedoemd te zondigen.

Bovendien berust de visie van vele niet-naturistische christenen op een verkeerde uitleg van Genesis 3 vers 15.

Wat vertelt Genesis 3 ons over “naaktheid” (met name de verzen 7 en 21)?

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt (עירמם eerumiem van aaram = listig-, slim-, sluw-zijn, van slechte natuur) waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.

21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.

De mens is geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis. De mens lijkt op God, kan liefhebben en spreken en heeft zijn eigen ver-antwoord-elijkheid. De mens kan, net als God, kiezen. God creëert de mens Adam en Eva als kroon op Zijn schepping, met als allermooiste natuurwezen: de vrouw. Beiden zijn naakt, maar zij schamen zich niet voor hun naaktheid. Er is geen bedekking! Ze zijn niet vreemd voor elkaar. Alles is goed. Zéér goed zelfs. Telkens lezen we aan het einde van een scheppingsdag: "En zie: het is goed", maar wanneer God het naakte mensenpaar heeft geschapen lezen we: "en zie het was ZEER GOED"!


Maar, als we om ons heen kijken, zien we: "en zie vele dingen zijn slecht", soms zelfs ZEER SLECHT! En als we eerlijk zijn, ontwaren we dat ook wel in ons ZELF! Hoe kómt dat nou? Heeft Gód dan zoveel slechts de wereld in gebracht? Zijn we onderworpen aan de determinatie van de potentaat-god met zijn grillen en grollen? Zijn we voorbestemd tot een noodlottig leven, zonder enige keuze-mogelijkheid? Zo wordt het soms door christenen beleefd.

Òf is en blijft de mens ZELF verantwoordelijk voor diens daden? En dus ook voor het kwade, dat hij/zij deze wereld inbrengt? Dat laatste lezen we in de Bijbel en toont ons Jezus Christus. Ieder mens heeft zijn/haar een éígen verantwoordelijkheid en door de verkeerde keuzes van de mens komt het kwade de wereld binnen.

We weten, dat, wil je een mens góéd begrijpen, dan moet je zijn wordingsgeschiedenis kennen. - Wat heeft de mens gemaakt tot wie die is? -

Hoe leefde die met andere mensen samen? - En hoe met God? Dat geldt voor individuen, maar ook voor de mensen in het algemeen. Adam en Eva staan voor de mensen in het algemeen. De bijbelschrijver vertelt: De mens is met liefde door God uit aarde geboetseerd en hij wordt levend door de levensadem van de Eeuwiglevende God. Het kwaad zit niet in de mens ingebakken, maar is in de wereld gekomen doordat mensen hun vrijheid misbruiken en verkeerd kiezen.

Zonde is geen doem, geen noodlot, niet aangeboren, zoals in allerlei religies beleden en beleefd wordt en helaas soms ook binnen het christendom. Nee: zonde is een dáád, een kéúze! Je kunt ervoor kiezen het door God gestelde doel te missen! Nl. als je kiest tegen de inhoud van Gods Naam: “de er WEZENDE”.

Dus als je kiest vóór Hem, wil je er WEZEN voor God, je naaste (incl. de natuur) en jezelf.

Kies je voor het alleen maar willen HEBBEN, i.p.v. alles (ook het HEBBEN) te gebruiken voor het er WEZEN voor God en de naaste en heel Zijn schepping, dan leef je niet volgens je oorsprong.

Een paar voorbeelden:

Je kan kiezen voor gemak en comfort en mobiliteit. Èn je kan kiezen voor duurzaamheid en een schoner milieu.

Je kan ervoor kiezen niets te doen als je ziet dat de rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld is. Èn je kan kiezen voor producten uit eerlijke handel.

Je kan ervoor kiezen in een conflict naar de ander te wijzen, die niet deugt. Èn je kan kijken welke stap je zelf kunt zetten, weg uit de verbittering en de teleurstelling. Enz., enz.

De Bijbel verzet zich tegen de gedachte dat een mens niks kan doen tegen het kwaad in de wereld en in zijn eigen leven. De mens kan kiezen, want God is positief met de mens verbonden door Zijn levensadem, Zijn Geest, ook na Genesis 3! "Kies dan heden wien gij dienen zult!"

God heeft de mens in die prachtige hof van Eden gezet en geeft hem een opdracht. Ook dat is kenmerkend voor dit wordingsverhaal van de mens: die opdracht. Je hoort er de tora al in doorklinken, m.n. de 10 woorden, de 10 leefregels, als God al scheppende tot 10x toe spreekt (je kan het op je vìngers uitrekenen).

Het gaat om: grenzen, richting, goed leven samen. De opdracht is: de hof bewerken en bewaren en niet eten van de boom van de kennis van het goede en van het kwade in het midden van de tuin.

Waarom staat die boom daar eigenlijk? - Is het om de mens te testen, of zelfs te pesten, in verleiding te brengen? Zo fluistert de sláng dat de vrouw in, en dáármee begint de vervreemding.

Maar zo IS het niet: De bomen van het leven èn de boom van de kennis van het goede en het kwade verwijzen naar hoe het met de mens gesteld is. Wáár zijn hart naar uitgaat. De mens heeft een bewustzijn, de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. In die zin onderscheidt hij zich van de dieren. En de levensboom verwijst naar het thema van het onsterfelijke “er wezen”, waaraan Gods NAAM verbonden is.

In die boom van de kennis van het goede en het kwade brengt God voor de mens grens en richting aan, net zoals dat in de Tora gebeurt door de leefregels van God: “Gij zult niet…” Binnen die grens (van het leven in Gods Naam – het “er wezen voor”) is het leven goed en is er een diepe verbondenheid tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling, tussen de mens en de natuur.

Maar dan komt de slang. Hij staat symbool voor twijfel en verwarring, want die is er ook in het leven van de mens. "Duivel" = twijfel = tweeval! Heen en weer geslingerd worden om uiteindelijk te vallen.


Pavel-Popov; Adam and Eve

Dat gaat heel subtiel. De slang is slim en goed gebekt. Die slang stelt wat God doet allemaal als heel erg voor. "God heeft waarschijnlijk tegen jullie gezegd, dat je van alle bomen van de hof niet mag eten?! Tjonge, wat een pesterij van God!" Zo wordt de hel wel eens voorgesteld: omringd zijn door heerlijke vruchten en nergens bij kunnen. En God doet dat omdat hij uiteindelijk bang is voor de mens. Bang dat de mens Zijn plaats zal innemen, Hem van de troon zal duwen. Dáárom wil hij de mens begrenzen en inperken met geboden en verboden. Dat fluistert de slang de vrouw in. En die gaat twijfelen. En ze wordt zelf ook een beetje bang voor God. De boom is inderdaad een lust voor het oog! Even aanlokkelijk als de gedachte, dat ze als God zullen zijn! De mens wil HEBBEN! En niet: zonder-meer er ZIJN, zoals God er IS. De zorgzame vrouw strekt haar hand uit, en eet, zónder dat de man haar beschermt en haar er van weerhoudt, wat zíjn opdracht is. Ook híj eet, en het kwaad is geschied: de twijfel en angst is gezaaid, schaamte, vervreemding en angst is de oogst. De grens wordt overschreden en voorbij die grens gaapt een afgrond. Het paradijs raakt verloren en wordt onbereikbaar.

Tenzij...

Tenzij God ingrijpt! Nadat Adam en Eva het gebod van God overtreden hadden, "ontdekten ze dat ze naakt waren". Het bijbelse woord, dat hier gebruikt wordt betekent niet zonder meer: bloot. Want bloot-zijn is niet zondig. Anders had God de mens niet naakt in het paradijs gezet. En anders zouden later profeten, die heel dicht bij God zijn, niet naakt profeteren (zoals bijv. Saul en Jesaja)…

Zuivere naaktheid, zoals God bedoeld heeft in Zijn schepping is geen schande en geen zonde.

Zij die in Christus zijn, zijn een nieuwe schepping en hoeven niet meer bang te zijn voor Gods straf op zonder Christus gedane overtredingen. Christus heeft hun straf uitgeboet en zondeschuld betaald. Hij zorgt voor hun nieuwe bestaan en zijnswijze. Zij zijn in Christus, die hun oude leven overwon en vernieuwde, een paradijselijk wezen, gedreven door het WEZEN van God. Zij hoeven zich niet te schamen voor hun naaktheid. Integendeel! Zij zijn rein en leven onbevangen voor God, aanhankelijk aan God.

De zonde zit veel dieper dan het uiterlijk naakt-zijn of niet.

Genesis 3 vers 7: "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten".

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor

“naakt”: עירמם = eerumiem; van aaram, betekent: geslepenheid, listig-zijn, slim-zijn, sluw-zijn, van slechte imborst.

Ze worden zich hun sléchte keuze bewust!
De keuze voor het “hebben”, i.p.v. voor het “er ZIJN” – wat de NAAM is van God! En ze zijn nu niet net als God geworden, maar … ze zijn vervreemd van God … en dus ook van elkaar! Ze zijn hun onbevangenheid, hun reine van God ontvangen naaktheid kwijt! Het “er ZIJN voor elkaar” kwijt! En schuldig, begerig, zondig naakt geworden. Ze willen HEBBEN. Respectloos. En om zich niet langer aan elkaars zóndige blikken te hoeven blootstellen, hechten zij vijgenbladeren aaneen en maken zich schorten. De lichámelijke naaktheid was niet de zonde, zoals vaak abusievelijk gedacht wordt (ook in het Christendom), maar het overtreden van Gods gebód! Toen ontdekten ze hun innerlijke naaktheid voor God, hun sluwheid, hun slechte keuze, nl. voor het HEBBEN. Dáárom werden ze bevreesd en schaamden ze zich voor God en voor elkaar. Schaamte en vrees is dus een rechtstreeks gevolg van de zonde: het niet gehoorzaam zijn aan God. Schaamte en vrees is dus een rechtstreeks gevolg van de zonde: het niet gehoorzaam zijn aan God. De mens bekleedde zich uit angst voor God en voor elkaar met vijgenbladeren.

.............................................................................................................................................................

God's Infallible Plan for Humanity
NEVER changed---- (( ONLY MAN'S WILL CHANGED ))
===================
Genesis 2:25 (KJV)

25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Genesis 1:31 (KJV)

31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was VERY GOOD. And the evening and the morning were the sixth day.
..........................................................................................................................................................
- En nu?

Zijn we nu reddeloos verloren?

Nee, want niet kwaadaardigheid, maar de adem van God BLIJFT het leven van de mensen bepalen, ook na Genesis 3!

God doet 3 dingen:

1) God zoekt ons op en vraagt: "Adam (= mens), waar ben je?" Mens, waar ben je? Hier zien we hoe God Zijn NAAM telkens weer waarmaakt: Hij IS er voor ons en voor héél Zijn schepping, óók als wij slecht-zijn en slecht-doen. Hij zoekt ons óp. Hij vraagt waar wij zijn, opdat wij er weer WEZEN zullen... Bij voorbeeld: de gelijkenissen van de verloren zoon en die van de goede Herder met het verloren schaap laten duidelijk zien met wát voor God wij te maken hebben: een God van liefde en vergeving, van bedekking van alle innerlijke sluwe, zondige naaktheid. En God zegt tegen de oudste zoon: "Kind, al het Mijne is het Uwe!" Wij mogen geheel God-delijk zijn!

2) God belooft (Genesis 3: 15): "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." Het kwaad zal er voor zorgen, dat de hiel van de mens vermorzeld wordt, d.w.z. dat de mens niet kan gaan en staan in het paradijs, maar mank gaat. Maar Gód zal ervoor zorgen dat de kop van de slang (= duivel) vermorzeld wordt, d.w.z., dat het kwaad overwonnen wordt!

En we denken dan aan wat de Here Jezus Christus, Gods Zoon, heeft gedaan op Golgotha, toen Hij niet toegaf aan de duivel en zo hem en de dood versloeg, waardoor met Pasen Zijn heerlijke triomftocht begon. Hij koos voor het er-ZIJN. Tegen het HEBBEN in. En werd nochtans door kwaadaardige mensen gekruisigd en gedood, beladen met onze hebberigheid. Hij vervulde dát waar al de offeranden waarvan we lezen in de Tora, naar heenwezen. En Hij vervulde al de profetieën in de Tenach (Oude Testament) aangaande de komende verlossing uit zóndige naaktheid. Hij, de Boom des Levens, móést lijden en sterven (Lucas 24 de verzen 26 en 44), om aldus te zorgen voor onze innerlijke reinheid en ons het Paradijs terug te brengen.

3) God zorgt voor een heel bijzondere, nl. dúúrzame, reine bekleding, van verzoening en vernieuwing; een bedekking van onze geslepen-zóndige innerlijke naaktheid, een bedekking van onze schaamte en vrees, met de reinheid en de heiligheid van de Here Jezus Christus. God zorgt niet voor vijgebladeren, maar voor dierenvellen van gesláchte dieren, heenwijzend naar het Paaslam Jezus Christus, waardoor wij héílig leven.

Adam geeft Eva de schuld en Eva geeft vervolgens de slang de schuld. En zo willen ze hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen. Maar ze zijn zélf schuldig! Wat een liefdevolle reactie van God volgt er desondanks! De mens bekleedde zich uit ángst voor God, maar God bekleedde de mens uit liefde met Zijn verzoening en vernieuwing. Dieren moesten vóórlopig als teken van Gods verzoeningsoffer dienen voor de zonde die de mens begaan had als heenwijzing naar het offer van Jezus Christus. Hij is de Enige die de gebroken relatie tussen God en mens weer kon herstellen, als de tweede Adam, Die volkomen goede keuze’s maakte. Ook al kostte Hem dat Zijn leven. Jezus Christus is de volmaakt Rechtvaardige, Die naakt aan het kruis kwam te hangen, is beladen met onze slúwe naaktheid. Hij ondergaat dáárdoor en daarvóór Gods straf, opdat wij een nieuwe góddelijk-naakte schepping zouden zijn vol zuiverheid en het Paradijs terug kan komen en wij leven zonder sluwheid en zonder schaamte en vréés.

Dankzij het verzoeningsvolle offer, dat de Here Jezus voor ons heeft gebracht, is het weer goed gekomen tussen God en ons en ons en God! "Allen, die Hem aangenomen hebben, zijn kinderen van God" (Johannes 1), bekleed met Zijn onschuld en naakte onbevangenheid. Gods liefde bedekt alle dingen! "Wie in Christus is, is een nieuwe schepping!" In Christus, d.w.z.: wie zich laat inlijven in Zijn werk. Dan ben je niet langer zóndig naakt, maar weer oprecht, onbevangen, naakt! Niet meer vervreemd van God en van elkaar, maar je BENT er weer, paradijselijk, voor God en voor elkaar, en voor heel Gods schepping!

Naturist christian
NATURIST EN CHRISTEN

Nee: Ons lot staat niet in de sterren geschreven. We zijn geen speelbal van de duivel of noodlotsmachten, maar een ver-antwoord-elijk wezen, dat ook nu antwoord kan en zal geven op Gods roepstem aan uw, jouw en mijn adres: “Mens, waar ben je?”

Ons past dan te zeggen, net als die ene moordenaar aan het kruis, tegen de Here Jezus: “Here, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn!” Om dan uit Zijn mond te mogen horen: “Heden zult gij mét Mij in het Paradijs zijn!”(Lucas 23 de verzen 42 en 43).

"Wie in Christus is, is een nieuwe schepping (of: schepsel); het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (II Corinthiërs 5 vers 17).

Christus brengt ons terug in het Paradijs.

In deze vaak zo on-paradijselijke wereld is er van het Paradijs tòch iets merkbaar, nl. in relatie tot God, met Wien we door Christus verbonden werden.

In de onmetelijke, onbegrensde liefde en shalom van God delen wij.


Adam en Eva waren beiden naakt en zij gevoelden geen schaamte. Dus als u schaamte, schuldigheid, afkeer gevoelt voor een naakt lichaam: wiens plan bent u dan aan het volgen?

***********************************

"Waarom zouden wij ons voor onze menselijke vormen schamen,
als God Zich niet geschaamd heeft de mensen aldùs te scheppen?!"


Paus Clemens van Alexandrië.


***********************************


Jonge vrouw met Bijbel

Naturisme en de Bijbel zijn twee vrienden zijn!


Het lichaam is goed. Schaamte is pervers.

Zonde komt van onze geest! dat kan gebeuren zowel in als uit de kleren.

Er is dus niets mis met ons natuurkleed.

***************************************

Michelangelo Merisi da Caravaggio, who lived in Italy from 1571 – 1610, made this painting, named: Madonna dei Palafrenieri and shows us the Madonna with het Child Jesus, together with Anne, the mother of Maria and also a serpent. Oil on canvas, c. 1610 292 cm × 211 cm (115 in × 83 in) in Galleria Borghese, Rome, Italy.
Hierboven ziet u mijn  lievelings-schilderij van mijn  lievelings-schilder Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610), getiteld "Madonna dei Palafrenieri" (Madonna en kind). Olie op  canvas, circa 1610, 292 cm x 211 cm, in Galeria  Borghese, Rome, Italië.

Dit schilderij van Michelangelo Merisi da Caravaggio, een Italiaanse Barokkunstenaar, beeldt mijn levensprincipe uit:

Jezus Christus is de Tweede Adam (volledig gaaf, vandaar paradijselijk naakt), die de duivelse slang vermorzelt.
Hij maakt, diegene, die één is met Hem, terug een Paradijselijke mens, nl. de eerste Adam, zoals God de mens bedoeld heeft.

Zoals de apostel Paulus schrijft: "Wie in Christus is, is een nieuwe schepping!"

De vrouw links is Maria, de moeder van Jezus.
Op dit schilderij leert N.B.! María Jezus lopen. Hierin zien we Jezus' mensheid.

Zijn godheid zien we aan Zijn gave naaktheid en in het feit, dat Hij de kop van de slang, m.a.w. de satan (Gods tegenstander) verslaat.
Ook dat laatste leert Hem N.B.!: María! Zij mag de Messias voortbrengen en onderwijzen. Zo werkt Maria mee aan de verlossing. Prachtig! die moeder/vrouw met haar voet op de kop van  de  slang. ...

De vrouw rechts is: Anna, de moeder van Maria.
De generaties (in de Bijbel: "geslachten") zien uit naar HET zaad van Adam (Genesis 3 vers 16), waardoor de redding komt: Jezus Christus.
Vandaar Jezus' geslachtsdeel in dezelfde riching als Jezus' voet, die satans kop vermorzelt!

Jezus Christus is HET zaad, waardoor wij, die in  Zijn naam de slang vertrappen: de  nieuwe, herschapen, paradijselijke = naturistische mens zijn!

Daarom zijn er op grond van genade-recht: naturist-christenen.

http://www.paysdezabulon.com/pourquoi-le-seigneur-est-nu/

Om die reden was de Here Jezus naakt aan het kruis:


Made by Benvenuto Cellini

Saillant  detail: Op het schilderij van Caravaggio heeft Jezus rossig haar. Zou dat zijn, omdat hij de meerdere David is (van wie de bijbel vertelt, dat hij rossig haar had), die zijn volk van de boze reus redt? Voor meer info over Caravaggio: https://nl.wikipedia.org/wiki/Caravaggio_(schilder)


***************************

Miskennen wij de zonde?


Een uitstekend artikel over het naturistchristen-zijn schreef de op 21 januari 2013 overleden naturist-christen de heer Piet Duijst in 1955 in "Zon en Leven" onder de titel "Miskennen wij de zonde?":


Piet Duijst - Miskennen wij de zonde? Eerste bladPiet Duijst - Miskennen wij de zonde? Tweede blad


Piet Duijst - Miskennen wij de zonde? Derde blad

*****************************

Mijn Conclusie:

Laat niemand je dus misleiden, door je te vertellen, dat naaktheid God niet aanstaat.
Je bent geschapen in het beeld van God en op Hem gelijkend...: NAAKT!


Toen Jezus de voeten van Zijn discipelen wies, was Hij NAAKT met een eenvoudige handdoek in Zijn handen.
Hij werd NAAKT gedoopt door Johannes. En Hij stierf NAAKT en verrees NAAKT.

God riep Jesaja op om 3-jaar lang NAAKT te prediken.
Koning David danste NAAKT in Jeruzalem en Saul was NAAKT onder de profeten, waardoor de mensen zeiden: Hij is één der profeten!"

Naaktheid is zó heilig als de dag waarop God naaktheid schiep. En ondanks al de perversiteit ervan in onze cultuur, waarin naaktheid gelijk wordt gesteld met sex, vraagt Hij ons als radicale volgers van Jezus Christus te breken met de culturele en sociale normen en waarden en naaktheid opnieuw heilig te maken.

Het lichaam is goed. Schaamte is pervers.

Zonde kan geschieden UIT de kleren, maar evenzeer IN de kleren.

Leef zoals God je heeft geschapen en bedoeld! In je natuurkleed! Daar is NIETS mis mee. In Christus ben je een nieuwe schepping en is het Paradijs teruggekeerd.

Eén met God, één met de natuur, één met jezelf:

Naturism and Nature
NATURIST IN NATUUR

Bloemen keren zich naar het licht en schenken hun pracht aan wie het zien wil. Ze vertellen zo van de schoonheid van het leven. 

Moeder Aarde heeft ook mij voortgebracht. Waarom zou ik mij, mijn lijf en leden dan niet toekeren tot het Licht van God, de Schepper, en mij aan Hem toevertrouwen? Opdat ook ik vertelle van de schoonheid van het Leven. God creëerde nudisten.
Zondaars creëerden kleding.


************************

Ein Spielzeug Gottes


"Der Mensch aber ist dazu gemacht, ein Spielzeug Gottes zu sein, und das ist wirklich das Beste an ihm. So muß er denn, dieser Weise folgend und die schönsten Spiele spielend, das Leben leben, ..."
Plato: Leges, geciteerd door Huizinga

*************************

Een goed artikel over acceptatie van je eigen lichaam, vond ik op de website van Paul:

zjuzdme

"Stel je eens voor dat dit blog niet over naturisme gaat maar over kamperen en rondtrekken met een rugzak. In dat denkbeeldige kampeerblog zou ik schrijven over mijn reizen, reisadvies geven, praten over zaken die in de kampeer/trekkers-wereld spelen, en foto’s laten zien van mijn trips. Niemand zou in paniek raken over foto’s van Yosemite of de Grand Canyon. Maar dit blog gaat niet over kamperen, maar over naaktrecreatie en de naturisische manier van leven.

Sinds het begin heeft naturisme het naakte, menselijk lichaam in foto’s afgebeeld. Het waren nota bene naturistenbladen die het juridische precedent neerzetten, dat naakteafbeeldingen mochten worden gepubliceerd. Tot 1958 was het in Amerika illegaal om nudistenbladen met de post te verzenden. In de zaak SUNSHINE BOOK COMPANY v. SUMMERFIELD bepaalde het gerecht dat nudistenbladen mochten worden verzonden. Deze beslissing was ook het precedent dat bladen als Playboy e.d. mochten worden gepubliceerd.

Het naakte, menselijk lichaam is de kern van onze levensstijl, het is wat onze filosofie en onze kijk op de dingen definieert. En als we naar die manier van leven kijken, hoe kunnen we die beschrijven? Natuurlijk kan ik doordrammen over naaktrecreatie in woorden en zinnen. Echter, er is niets dat beter toont wat we beleven en wie we zijn dan een afbeelding. Veel lezers (noot van Paul: van de originele blog) weten dat ik mijn eerste stappen in het naturisme zette na het zien van niet-sexuele afbeeldingen. Naturistische foto’s zijn de ambassadeurs voor niet-naturisten; ze demonstreren wat naaktrecreatie is.
Naaktfoto’s helpen mee om het idee te ondermijnen dat naaktheid altijd met sex te maken heeft. Voor veel Amerikanen is naaktheid namelijk gelijk aan sexuele activiteit. Films, TV en het internet leren ons dat naakt altijd erotisch is. Het zien van niet-sexueel naakt is de eerste stap om de verwrongen ideeën van de maatschappij aan te pakken.

Naaktfoto's helpen ook bij lichaamsacceptatie. Vroeg haatte ik hoe mijn lijf eruit zag. Ik dacht dat ik niet het 'ideale' lichaam had, of een lichaam dat goed genoeg was om een naturist te zijn. Na het zien van veel verschillende naakte mensen is dat idee wel veranderd. Ik heb geleerd mezelf en ook anderen te accepteren.

Nou ben ik niet naief. Ik weet dat onze levenswijze de verkeerde mensen aantrekt. Helaas een triest feit. Onze foto's kunnen door dat soort zieke geesten worden geëxploiteerd. Naturistenfoto's tonen vaak afbeeldingen van hele families, maar nu, door een aantal van die perversen, haalt geen naturist het nog in zijn hoofd om een foto van zijn kinderen online te zetten. Een ander triest feit is dat de term 'naturisme' is 'ontvoerd' door de porno-industrie. Dat is niet een feit van het naturisme of naaktrecreatie. Naturisten erop aankijken dat hun foto's misbruikt worden is hetzelfde als een vrouw veroordelen dat ze sexuëel werd aangevallen omdat ze een uitdagende jurk aanhad. De misbruiker moet worden aangepakt, niet het slachtoffer. Ik zal niet ophouden met naturist te zijn door een aantal van die verliezers.
Naaktfoto's zijn een onderdeel van naturisme. Naaktheid is een onderdeel van de naturistische beleving, maar het grootste deel van de naturistische leefwijze zit tussen de oren, niet tussen de benen.

Er is niets beschamends aan het naakte mensenlichaam.
Het enige "beschamende" aan naaktheid is, dat sommige misdadigers die naaktheid en die naaktfoto's misbruiken voor verkeerde doeleinden.


********************************

Un film très beau du naturisme est un film de "Vivre Nu" nommé: "A la recherche du paradis perdu". C'est un film de Robert Salis, où ma conception de la vie est clairement exprimé.


Liberté, fraternité, égalité!

********************************

Wie doet mooie bloemen kleren aan?
Alleen het menselijk wezen.
Zonde!
Het lichaam is goed en kan op een goede wijze zich manifesteren. Een mes kunt u gebruiken voor een goed doel, maar ook voor een slecht doel. Zo is het ook met uw lichaam. Wees sterk en kies steeds voor het goede. Waarom dan u schamen voor uw eigen lichaam? Vertrouwt u uzelf niet?
"Natuur-in-natuur-zijn" daar is niets mis mee. Dus uit de kleren!


Wees naakt, wees vrij en blij!

**********************************

"Welke geest is zo leeg en blind,
dat deze niet het feit erkent,
dat de voet nobeler is dan de schoen,
en de huid mooier dan het gewaad,
waarin zij is gehuld?"

Michelangelo

**********************************
Een goede manifestatie en toespraak over NUDE BODY FREEDOM:


Nude Body Freedom


**********************************

HOOFDSTUK V

Naturisme en kinderen.Hoe kinderen later over (hun) naaktheid denken, hangt veelal af van wat hun daarover is geleerd door hun ouders en/of anderen.


Kinderen, die zijn opgevoed met de idee, dat naaktheid verkeerd is,
voelen zich later ongewoon als ze naakt zijn en schamen zich voor elkaar, speciaal jongens ten opzichte van meisjes en meisjes ten opzichte van jongens.
Kinderen, die zijn opgevoed in een niet-naturistisch milieu, hebben een negatief idee over het lichaam. Dat geldt ook voor hun idee over en houding tot de seksualiteit. Die zit vol onbekende geheimzinnigheden, waardoor de seksualiteit verkeerd beoordeeld wordt.

Maar kinderen, die in een naturistisch milieu opgevoed zijn,
hebben een gezonde houding ten opzichte van naaktheid en seksualiteit, omdat ze gewend zijn aan naaktheid (en aan hun eigen lichaam!). Jongens en meisjes zijn gewend aan elkaars lichamen en hebben daar geen vreemde gedachten over. Naakt leven (zoals we zijn geboren!) is niet vreemd, maar normaal. En later hebben zij als pubers geen verkeerde gedachten over het hebben van seks. Ze houden wel of niet van de ander om wie die ander werkelijk (in zijn/haar hart) is, niet wegens fantasieën.

Attitude of respect also for bodies

Children are more accustomed to their parents than when they don't know how they look like. For them the body has no mysterious secrets and they won't have wrong thoughts about that later-on.

Dr. Lee Salk, a renowned child-psychologist, author of eight books on family relationships: "Being natural and matter-of-fact about nudity prevents your children from developing an attitude of shame or disgust about the human body".

It is a pity that sometimes parents do not dare to let their children to be nude, or that one does not dare to show their naturist-pictures, because there are bad people with evil thoughts about having sex with children, or worse, who want to abuse children. But must nice good things of life be left off, because of these mad and sick people? Better is to show how nice the human body is and that nudity has nothing to do with evil sex.

Moreover: not only children get accustomed to (their) nudity, when they live as a naturist, but also adults. The evil thoughts about sex can become less then when people are clothed. Children are safer between naturists then between clothed people. Because nudity is normal and the wrong thoughts about sex have disappeared.

An excellent article about Naturism and children:

http://nudistsociety.blogspot.nl/2013/01/is-this-ok-for-our-kids.html

The impure mind sees only its own reflection. But most these impures are clothed!

Imagine a world, where all parents tauhgt their children that nudity is normal.
What kind of world that be?
No fear, no shame.
Only love.They are lucky children!


This is how we are supposed to live: natural, peaceful and happy ... as a part of the Paradise of God


Ook voor kinderen geldt zo: "Wees naakt, wees vrij en blij!"

*****************************

Voor alle leeftijden geldt:

Wees naakt, wees vrij en blij!


Worden als de kinderen!


Oude naturisten. Uit het boek: "Zo puur in de natuur" van Leonard de Vries; antiquarisch nog wel te koop.


*****************************

"Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab, wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? NUR WER ERWACHSEN WIRD UND KIND BLEIBT, IST EIN MENSCH!"
Erich Kästner

*****************************

Uit de Bijbel:

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: "Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?" 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."

Mattheus 18: 1-6Mens, durf te zijn zoals je bent: Goddelijk puur!

Wees naakt: wees wie je bent!

Wees naakt, wees vrij en blij!


Nudity makes you feel like a kid and play like a kid, as it is naturally meant!

*****************************

HOOFDSTUK VI

Mijn favoriete plekken in Nederland en Frankrijk.


De "Natuur-in-Natuur-beleving", beleef ik het sterkst in gebieden, waarin ik me één kan voelen met de natuur. Daarvan volgen nu enkele voorbeelden in a) Nederland en b) Frankrijk, maar die zijn met vele voorbeelden uit te breiden.

a) Nederland.
Nederland (Holland) is niet alleen bekend om zijn molens en tulpen, maar ook om zijn naturistenstranden, waarvan vele aan de Noordzee-kust, zoals bij voorbeeld de drie naturisten-stranden van Den Haag, waarvan dat van het zgn. Stille Strand (deel van het Zuiderstrand) onze voorkeur heeft, omdat het er rustig is en gezellig met vrouwen en mannen van allerlei leeftijden, alsook meisjes en jongens. Het betreft het strand bij strandslag 8 in het Westduinpark, tussen Scheveningen en Kijkduin. Met vervoer kan men niet in de buurt komen en moet men vanaf de De Savornin Lohmanlaan het hoge duin overlopen. Met openbaar vervoer kan men lopen vanaf het eindpunt van tramlijn 12 van station Hollands Spoor naar Duindorp. Uitstappen: eindpunt Markenseplein en dan zuidwaarts over het strand lopen Of vanaf de bushalte op Kijkduin (buslijnen 23, 24 en 26) en dan noordwaarts over het strand lopen. Maar de dichtstbijzijnde halte is die van buslijn 24 van station Mariahoeve via het Centraal Station naar Kijkduin vv. Uitstappen: halte De Savornin Lohmanlaan en dan lopen richting de van verre zichtbare duinen.


Zuiderstrand - Zuidelijk van ScheveningenZuiderstrand, in de volksmond: het "stille strand"...

Ook het naturistenstrand ten Westen van Rockanje (op het eiland Voorne) mag ik graag.

Naturisme in Rockanje
ROCKANJE

In de duinen van het naturistenstrand van Rockanje (Westelijk van Rotterdam)

Voor meer informatie over naturistische mogelijkheden in Nederland bezoekt u de website van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen:

de NFN


met haar naturisten-tijdschrift: "UIT!".


Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen (NFN) werd in 1987 een boek uitgegeven, waarin veel wetenswaardigs te lezen valt over de geschiedenis en ideologie van het naturisme. Het boek is van Leonard de Vries en is getiteld:


Zo Puur in de Natuur, Naturisme toen en nu.


Het boek is antiquarisch nog wel verkrijgbaar, zoals op marktplaats.

Hier volgen enkele pagina's:


Cover van: "Zo puur in de natuur"


Bezwaar van niet-naturisten tegen naturisten


Naakte kind'ren spelen bij de bron ... in de zon

Naakte kind'ren spelen bij de bron
in de zon.
't Wilde water schuimt en spat
over 't weeld'rig bloeisel, dat
vlekt en vlamt in vreugd van Mei...
...en die kind'ren zijn WIJ.


Jan Greshoff


De zwemmers

Ik weet, dat achter mij de stad moet zijn,
maar 'k heb er voor vandaag mee afgerekend.
De verre bosrand heeft met ruwe houtskoollijn
een eigen wereld voor mij uitgetekend.
Een eigen wereldje van velden en hoog gras,
dat rood van zuring is en geel van paardebloemen.
Er is een dijk, een molenbeek en nog een plas
en deinend op de wind, een onophoud'lijk zoemen.
Mijn kleren liggen ergens onder 't wuivend riet;
die kunnen mijnentweeg' de grage ratten erven.
'k Schaam mij helaas mijn schaamteloosheid niet
en spring vanaf de dijk mijn spiegelbeeld aan scherven.


Ab Visser

***********************

FLEVONATUUR


Het bekendste en grootste Naturistenpark in Nederland is: FlevoNatuur in Zeewolde, een oord in de provincie Flevoland, in het midden van Nederland, ten Oosten van Amsterdam.


Welkom in FlevoNatuur!


FlevoNatuur in het midden van NederlandMooie bungalows ("A-huizen") zijn gelegen in een mooi park

Naturisme op Flevo-Natuur
FLEVONATUUR

Men kan bungalows huren en genieten van de mooie natuurExterieur van een "A-huis"Interieur van een "A-huis"Fietsen is een gewone en gemakkelijke manier van verplaatsen over het grote terrein van FlevoNatuur bij voorbeeld naar de supermarkt, de zwembaden en de sauna's op het terrein


Het Buitenbad


Het Binnenbad


Eén van de drie sauna's

FlevoNatuur has a supermarket too (all the year long), so you don't have to leave the park during your stay.


De supermarkt

Het is fijn om op FlevoNatuur te zijn!

Men gaat ervan zingen:

het FlevoNatuur-lied

Waar de blanke billen bruinen.
'Zomers in de zonnegloed.
Zelfs de burgemeester van Juinen,
Loopt hier zonder ondergoed.

Refrein:
Duizenden mensen in hun blote vel.
Rangen en standen zijn niet meer in tel.
Ik heb u lief, mijn Flevo Natuur (2x).

Ik heb hier mijn stek gevonden.
Bouwde hier mijn tweede huis.
Waar ik bloot en ongedwongen,
toch hetzelfde doe als thuis.

Refrein...

Zo de rups groeit tot een vlinder,
Bloeit Flevo tot volwassenheid.
Hoewel het jaargeld kan wel wat minder,
maar voor geen goud wil ik het kwijt.

Refrein...


Op de melodie van een bekend Nederlands volkslied: "Waar de blanke top der duinen..."

Voor meer informatie, zie:

FLEVONATUUR*****************************


Wees naakt, wees vrij, wees blij!

*****************************

b) Frankrijk.


Ook in Frankrijk zijn enkele gebieden, waar ik als naturist graag ben, alwaar ik de "Natuur-in-Natuur-beleving" sterk gevoel.


CASTILLON DE PROVENCE


"Castillon de Provence" is een fijn verblijfsoord voor naturisten. Het is gelegen in de Provence aan de Noordelijke flank van "Le Lac de Castillon" en ten Zuiden van een klein dorpje "La Baume" genaamd, ongeveer 15 kilometer Noord-oostelijk van de stad Castellane aan de "route de Napoleon": de N85.


Le Provence


Kaart met centraal "Le Lac de Castillon de Provence"

Naturisme dans Castillon de Provence
LE LAC DE CASTILLON DE PROVENCE

"Castillon de Provence" met op de achtergrond beneden "Le Lac de Castillon"


Nabij een bronnetje in de bergen van Castillon

Wandelingen in dit natuurrijke gebied geven een heerlijke

natuur-in-natuur ervaring:

Hoog boven in de bergen, op weg naar het meer van Castillon.

Overal, op weg van de camping naar het meer en bij het meer, mag men naturistisch leven, om dan heerlijk te gaan zemmen in het verfrissende heldere water.

Le Lac de Castillon

Zwemmen in het naturistengedeelte van het meer van Castillon is heel verfrissend in dit gebied, waar de zon dikwijls uitbundig schijnt.Hetzelfde geldt van kanoën in één van de kano's van de camping.


Om daarna heerlijk verfrist in je blootje terug te wandelen naar de camping boven. Een uurtje wandelen

puur natuur in puur natuur !Naturism in Castillon de Provence
NATURISME CASTILLON DE PROVENCE

Au revoir!


************************

EURONAT


"Euronat" is gelegen in de Médoc, Noord-westelijk van Bordeaux.


"Euronat" in de Médoc


"Euronat" bij Grayan-et-l'Hôpital, niet ver van de monding van de Gironde


Entrée van "Euronat"

Achter de duinen langs het immens lange naturistenstrand met fijn zand, ligt "Euronat", het grootste naturistencentrum van Europa. Het domein telt 335 hectaren!
Het is het gehele jaar geopend.
Voor elk wat wils: camping-caravaning, mobil-home, gereedstaande geheel ingerichte tenten ("tentes prêt à vivre"), chalets, enz.
De thalassothérapie is vermaard. Voorts is er een sauna, hammam, zwembad met zeewater, allerlei wellness-mogelijkheden.
Men vindt er een groot zoetwater-zwembad (binnen- en buitenbad). Allerlei sportgelegenheden. Paardrijden.
Men kan er naakt wandelen in de bossen of het dorp bezoeken met allerlei soorten winkels en restaurants.
De wijn in de slijterij komt van de Médoc, is heerlijk en niet duur.


Naakt in "Euronat"

Bij mooi weer wordt men geacht naakt te zijn in heel Euronat, ook in het (winkel-)centrum. Dat is heel prettig, want er zijn ook naturistenterreinen, waar dat niet zo is en men zich soms ongemakkelijk kan voelen, omdat er zoveel mensen gekleed zijn.

Euronat TENT PRÊT À VIVRE
EURONAT TENT PRÊT À VIVRE

Au-Dessus un tent prêt à vivre>

Eén met de natuur voelt men zich ook in een gereedstaande tent (un tent prêt à vivre). Deze staan midden in het bos, zodat men eventuëel ook een plekje in de schaduw kan opzoeken. Ze zijn confortabel en hebben electriciteit en o.a. een koelkast.

Naturisme dans le bois d' EURONAT
EURONAT

De gereedstaande tenten staan midden in het bos


Parkeren van eigen auto mag bij de tent


Roodborstje eet uit eigen hand

Wij hadden zelfs het geluk een roodborstje te mogen voeren met smalle reepjes Hollandse kaas. Zij gaf die door aan haar kroost, dat we uit hebben zien vliegen. Eén-zijn met de natuur wordt zo wel op heel bijzondere wijze ervaren!


Het terrein is zo groot, dat een fiets heel gemakkelijk is


Fietsen door de prachtige natuur (naar het dorp, of naar het strand bij voorbeeld) is een heel speciale "natuur-in-natuur ervaring"!

Naturism-art on the beach of Euronat
NATURIST ART

Op het strand kan men mooie sculpturen maken, zoals deze, waarin mijn eenheid met de natuur tot uitdrukking komt:

LN -
"Lovely Nature"Het is ook mogelijk om te paard over het strand te rijdenWelkom in "Euronat"!Euronat naturellement!


Wees naakt, wees vrij, wees blij!

Laure dit: "Au Revoir!"

Ma petite amie Laure dit á vous tous: "Au revoir à Euronat!"


************************

LE DOMAINE DE LA SABLIÈRE


Het naturisten-domein "Le Domaine de la Sablière", is gelegen in het Noord-oosten van de Cévennes, ten Zuiden van de Gorges d'Ardèche."Le domaine de la Sablière" aan de noord-helling van de rivier La Cèze


De rivier La Cèze tussen "Le Domaine de la Sablière" en het naburige naturisten-domein "La Genèse"


Naturisme Le Domaine de la Sablière
LA CÈZE

Men kan mooie en lange wandelingen maken langs en in La Cèze. Maar ook in het grote bergachtige domein zelf en daaromheen kan men prachtige naturistische natuur-wandelingen maken.

Kaarten met beschreven naturistische wandelingen vindt u op de website:


balades


U kunt bij voorbeeld naturistisch wandelen naar de ruïne van het kasteel Ferreyroles, boven op een berghelling.Zoekplaatje: Waar is het kasteel?!Maar er is ook een gemakkelijker route vanaf "Le Domaine de la Sablière" naar de ruïne van het kasteel Ferreyroles. Intussen kunt u een heerlijke "Natuur-in-Natuur ervaring" opdoen.


Poort van "Le château de Ferreyroles"

In "Le Domaine de la Sablière" kan men kamperen beneden bij de rivier of op één van de hoger gelegen gedeeltes. Datzelfde geldt ook voor het verblijven in één van de prachtige caravans of chaletjes, die te huur zijn, zoals de mobilhome's Acacia.

Mobilhome Acacia

In "Le Domaine de la Sablière" zijn heel mooie accommodaties, bij voorbeeld drie zwembaden, een sauna. Er worden velerlei activiteiten georganiseerd, zoals aqua-gym, aqua-bike, painting, koken, jam-maken, pijl en boog-schieten, fitness, tennis, midgetgolf, hamam, yoga, etc.:


Er zijn 3 zwembaden in "Le Domaine de la Sablière"


Zwembad 3


Zwembad 2


Aquagym


Volleybal


Kinderclub

Ook voor kinderen wordt er veel georganiseerd, zoals: mini-club, junior-club, bakken, potten bakken.


Bovenop "Les deux Gendarmes"

Heel speciaal is het springen vanaf twee hoge rotsen, "Les deux gendarmes" genaamd, in het hjeerlijke water van de "zandput" ("Sablière") in de rivier La Cèze.


Les deux gendarmes


Bovenop "Les deux gendarmes

In het bijzonder kinderen houden ervan om te springen vanaf deze hoge rotsen...


La Cèze aan de voet van "Les deux gendarmes"

...in de zandput in La Cèze beneden.


Les deux gendarmes


De kinderen spelen ook graag in de rivier La Cèze of in het zand ernaast. Maar niet alleen kinderen...


Kinderen en anderen in La Cèze


Romantische muziek over het romantische water...


De Supermarkt is naast de fitness-ruimte's (links van de winkel) en het restaurant (rechts van de winkel)


Mevrouw Gaby Cespedes, de beminnenswaardige eigenares van "Le Domaine de la Sablière"

Het is heerlijk toeven in "La Domaine de la Sablière" en een eer om zijn eigenares te ontmoeten: mevrouw Gaby Cespedes, die, samen met haar echtgenoot Philippe (die stierf in 1992), deze fijne naturisten-camping stichtte in 1975.


Lavendel

U bent welkom in deze heerlijk zoet-ruikende lavendel-omgeving van Frankrijk!


Au revoir!

************************

Een bijzonder fijne plek om naturistisch te recreëren WAS: "La grande Cosse",
bij Saint-Pierre-sur-Mer (aan de Middellandse Zee). 
Maar helaas: de nieuwe eigenaren hebben er een textielcamping van gemaakt. 
Toch een impressie van hoe het was:La Grande Cosse is aan de Middellandse Zee-kust tussen Béziers en Narbonne in Saint-Pierre-sur-Mer, dat even ten Noorden van Narbonne-Plage ligt.

Bloemrijk La Grande Cosse

Er zijn veel bloemen in het mooie recreatiepark "La grande Cosse".


Voor één van de Mobilhome's van La Grande  Cosse

Men kan o.a. verblijven in mobilhome's, die te huur zijn.


De winkel in La Grande Cosse
De supermarkt in La grande Cosse.


Zwembaden in La Grande Cosse
In La Grande Cosse zijn enkele fijne zwembaden.

Veel plezier in de zwembaden
 In de zwembaden is veel plezier,...


Aquagym
... zoals Aquagym.


Gymnastiek
Maar ook op het land wordt gesport.Op de fiets van La Grande Cosse naar de Middellandse Zee

Maar het mooiste "zwembad" is de Middellandse Zee, waarnaar deze jongen op weg is.


Wandelend van La Grande Cosse naar de Middellandse Zee

Maar ook lopende naar de Middellandse Zee is een  heerlijke "Natuur-in -Natuur"-ervaring.

 Achter de duinen is het mooie zandstrand van de Middellandse Zee.


Wandelend over het prachtige ruime naturistenstrand van Saint-Pierre-sur-Mer
Het naturistenstrand van Saint-Pierre-sur-Mer is er hopelijk nog wel..., want
... helaas is La Grande Cosse geen naturistencamping meer. 
Laten we hopen, dat zij dat spoedig weer is!

Meer informatie op: http://www.grandecosse.com/************************

Frankrijk is een fijn land voor het Naturisme. Ik noemde u slechts enkele van de vele domeinen in Frankrijk die de moeite van het bezoeken waard zijn. Ook op het Franse eiland Corsica zijn er van die naturistische domeinen. Bij voorbeeld "Bagheera".

www.bagheera.fr.

Vive la Naturisme Vive La France
VIVE LE NATURISME

Vive Le Naturisme! Vive La France!

Meer informatie op:http://www.naturisme.fr/

************************************************************

Hopelijk waardeerde u mijn blogspot positief en bent u ook

☺ graag Naturist  ☺ !


Mijn kleed, dat is het water,
mijn schoeisel is het zand,
mijn hoed de hoge hemel
het wereldruim mijn land.

Zo ben ik als de vissen,
de vogels in het groen,
zo ben ik als de mensen,
wat ze zijn of doen.

Heeft scheiding tussen mensen
wel reden van bestaan?
Of is het als mijn jasje:
dun stofje, enkel waan?


Naakte groeten van

Naturist Abraham
NATURIST ABRAHAM JOCHEM


Abraham Jochem.

"Adieu!"

, hetgeen betekent: ("Aan God" >) "Gode bevolen!"

"SHALOM !"

, hetgeen betekent: "Alles en iedereen is O.K."


************************


Wees naakt, wees vrij, wees blij!

************************

Voor meer informatie over Naturisme, zie o.a.:

CHRISTEN-NATURISTENSITES

http://ganedengallery.blogspot.nl/search/label/Christen-naturisten

http://www.oocities.org/strandloper2003/indexA.html

http://sites.google.com/site/aroemiem/home

http://ariel-zebulon.jouwpagina.nl/

http://www.robkalmeijer.nl/naturisme/Naturisme_en_bijbel/bijbel.htm

http://janstemerdink.wordpress.com/2013/02/25/de-schoonheid-van-het-naturisme/

Kennismaking met het Naturisme

En Fran©ais:

https://nuetheureux.com/2017/09/06/comment-parler-de-ses-vacances-naturistes-a-ses-amis-et-a-sa-famille/

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-naturisme-une-histoire-196132

http://www.paysdezabulon.com/pourquoi-le-seigneur-est-nu/


In English:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_naturism

http://www.search.com/reference/Christian_naturism

http://www.naturist-christians.org/

http://zjuzdme.org/blogs-about-nudismnaturism/

https://www.naturist-christians.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15072


Andere interesante artikelen, waarin voorbereidende gedachten waardoor sommige naturisten, waaronder ik, geïnspireerd werden, zijn te vinden in:

Henry David Thoreau en John Milton


Geen opmerkingen:

Een reactie posten